Svensk rekordekonomi med behov av s-dagstidning och korta utbildningar

Foto: freeimages.com

Foto: freeimages.com

De borgerliga massmedia utmålar svensk ekonomi som i kris. Antagligen gör de detta inte bara för att återvinna makten utan för att de inte vill att folket ska inse att god nationalekonomi och solidarisk och tolerant etik oftast går hand i hand.

Om folket är lagom rikt men det ändå lönar sig att utbilda sig, så ökar köpkraften vilken är grunden till en stabil produktions- och vinsttillväxt. De rödgröna har höjt socialförsäkringarna och svensk ekonomi går bl.a. antagligen därför som på räls och förväntas få en rekordtillväxt på 3,7 %. Efterfrågan ökar både i industrin och tjänstesektorn på såväl kvalificerade jobb som på sådana utan krav på högre utbildning.

Det finns dock vissa problem i Sverige.

Järnvägen är föråldrad och hyresrätterna otillfredsställande få och dåligt underhållna. Skolresultaten är för dåliga. Det finns en massa yrkeskompetenser som de arbetssökande saknar vilket förhindrar jobbmatchningen och en ännu mer ökande sysselsättningsgrad på arbetsmarknaden.

Lösningarna är flera. Dels keynesianska satsningar med ökad resurser till skola, järnväg och byggande av billiga hyresrätter. I viss mån kanske återförstatliganden behövs. På de flesta områden i offentlig sektor behöver personaltätheten och lönerna öka för att folk ska söka sig till dessa viktiga jobb och orka att klara av dem på ett högkvalitativt och hälsosamt sätt. När offentliga jobb får bättre villkor, tvingas även privata företag att förbättra sina anställdas villkor för att attrahera kompetent arbetskraft.

Därutöver har S-politikern Ylva Johansson rätt i att det behövs kompletterande yrkeskompetensutbildningar för att förse arbetsmarknaden med de kompetens den behöver. Här är det traditionella socialdemokratiska systemet med kortare arbetsmarknadsutbildningar för vilka a-kassa utgår suveränt. Borgarna avskaffade detta vid regeringstillträdet 2006 och det var en tid därefter som jobbmatchningsproblemen ökade signifikant.

Det viktiga som bör påpekas är att jobbutbildningarna bör finnas på såväl hel- som deltid så att inte deltidssjukskrivna utestängs. Dock går det inte att effektivisera utbildningar i någon nyliberal mening. Därför bör pedagogiken vara human med lagom undervisningstakt så att eleverna hinner tillgodogöra sig undervisningen och ge utrymme för reflektion och analys. Då presterar elevkollektivet bättre. Sedan bör det finns kompletterande utbildningar specifikt inriktade till akademiker också så att även dessa kan anpassa sig till en efterfrågeväxlande arbetsmarknad.

Det högsta möjliga lönebidraget behöver höjas rejält så att även funktionsnedsatta med hög teoretisk och ekonomiskt värdeskapande kompetens men som ändå har någon fysisk eller psykisk utmaning blir attraktiva för arbetsgivarna.

Sist men inte minst visar makten hos en borgerligt dominerad massmediestruktur att utmåla svensk ekonomi som i kris när den går på räls, att S behöver en egen dagstidning för att se till att beskrivningen av verkligheten i Sverige blir saklig, heltäckande och relevant.

Sedan kräver en invandring stor nog att respektera asylrätten att Sverige för en socialistisk och feministiskt vågad utrikespolitik och biståndspolitik för att minska behovet från folk i utlandet att fly till Sverige. Vår utrikesminister Margot Wallström är här ett föredöme men självklart svartmålad av borgerliga media.

Sedan inrikespolitiskt behöver vi bygga ut offentlig sektor och som Ylva Johansson föreslog återinföra relevant arbetsmarknadsutbildningar för alla olika målgrupper för att ersätta de jobb som arbetsmarknaden rationaliserar bort med nya bra jobb med goda villkor. Så byggs en rekordekonomi. Så byggs ett samhälle för alla.

Det här inlägget postades i A-kassa, Ägande, Ägarskap, Alliansfrihet, Allianspoltik, Anders Borg, Arbetskraftsinvandring, Arbetslöshet, Arbetsmarknadsfrågor, Arbetsrätt, Arbetsskapande, Automatisering, Avregleringar, Bistånd, Blockskillnad, Bostäder, Bristyrken, Den trefaldiga ekonomin, Effektivitet, Ekonomi, Folkhemmet, Fördelningspolitik, Förnyelse, Försäkringskassan, Framsteg, Framtid, Fred, Frihet, Friskolor, Funktionshinder, Globalisering, Hälsa, Handikappfrågor, Hyror, Informationskriget, Integration, Internationalism, Internationella relationer, Invandring, Investeringspolitik, Jämnlikhet och feminism, Kapitalism, Keynesianism, Klassamhället, Klasskamp, Klassresa, Konkurrens, Köpkraft, Korståget mot välfärden, Kortsiktighet, Krig, Krispolitik, Kunskapssamhället, Lärarna, Lönefrågor, Marknadshyror, Marknadspolitik, Massmedia, Myter, Offentlig sektor, Pengaskapande, Personlig utveckling, Propagandans makt, Rasism, Rättvisa, Robotisering, S-ledare, Samhälle, Samhällsvision, Samverkan, SJ, Självständighet, Sjukersättning, Sjukpenning, Sjukskrivningar, Sjukvård, Skatt, Skola, Slaveri, Socialbidrag, Socialförsäkringar, Solidaritet, Statligt ägande, Studier, Sveket mot Sverige, Svenska modellen, Syrien, Sysselsättning, Teknik, Tillväxt, Tolerans, Utanförskap, Utbildning, Utförsäkring, Utikespolitik, Utopi, Utrikespolitik, Utsatta yrken, Utveckling, Val, Våld, Välfärd, Valstrategi, Vänster/höger, Vinst, Vision, Yttrandefrihet. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.