Det neurotiska renlevnadssamhället

Foto: freeimages.com

Det neurotiska renlevnadssamhället bryter ner oss en efter en. Samhället skuldbelägger individen och idealiserar samtidigt individuell skötsamhet. Om individen sköter sig så antas strukturella problem upphöra, till exempel om individen köper ekologiskt svenskt kött så antas hela miljöproblematiken upphöra. Den individ som däremot inte köper ekologiskt kött står ensam ansvarig för en global miljökatastrof. Moralismen omfattar, snart sagt, livets alla områden: rökning, alkoholkonsumtion, matvanor, träningshysteri, karriärfixering, föräldraideal, överdiagnosticering av barn, pensionssparande och krav på politisk korrekthet.
Läs mer

Publicerat i Makt, Människan och värdet, Marknadspolitik, Maskopi, Massmedia, Ortorexi, Skötsamhet | Lämna en kommentar

Reformisterna– Vägen framåt för Socialdemokraterna?

freeimages.com/Cherilyn Derusha

Socialdemokraterna är ett parti som har förändrats. Från en tyngdpunkt på ekonomisk omfördelning och en pålitlig reformism har partiet kommit att vända kappan efter vinden. Visserligen innebar höstens och vårens regeringsbildning en svår process men resultatet lämnar mycket att önska. Socialdemokraterna kompromissade om arbetsrätten, värnskatten och marknadshyror i nyproduktion. Det är inte värdigt ett parti som påstår sig stå till vänster om mitten. Det är inte värdigt svenska folket.
Läs mer

Publicerat i Reformisterna, Socialdemokraterna, Utveckling, Välfärd, Valstrategi, Vänster/höger, Vänsterpartiet | Lämna en kommentar

Ändra ditt kroppsspråk två minuter per dag för framgång och trivsel

Folks pondus och trivsel ökar om de står bredbent med armbågarna utåt från sidorna och armbågarna i sidan som en superhjälte eller om de hukar ihop sig. Vinnare i täclingar och rockstjärnor sträcker ofta händerna snett uppåt åt vart sitt håll och ofta benen också åt sidorna. Beteendevetenskapliga studier visar att såna poser ökar pondushormonet testosteron och minskar stresshormonet kortisol. Du blir både mer självsäker och avslappnad.

Läs mer

Publicerat i Arbete, Effektivitet, Hälsa, kroppsspråk, Stress | Lämna en kommentar

Respektera välfärden

freeimages.com/Aleš Čerin

I politik handlar det om att ge och ta. Det handlar om kompromisser. Men det handlar också om principer. Socialdemokratin behöver stå fast vid arbetsrätten och bruksvärdessystemet. En osäker arbetsmarknad i kombination med marknadshyror är inte bara djupt orättvis, det leder också till en kraftigt sänkt köpkraft. Det gynnar bara fastighetsägare och inga andra kapitalister. I vems intresse agerar socialdemokratin?
Läs mer

Publicerat i Socialdemokraterna, Välfärd, Vänsterpartiet | Lämna en kommentar

Dags att stärka välfärden

Foto: Paul Turnbull/freeimages.com

Nu vänder vi utvecklingen. År 1901 fanns mobiltelefoner bara i science fiction-romanerna. Välfärden var så långt borta att det mest var en fråga för barnbarnen. Trots detta så kämpade arbetarrörelsen och den tidens radikala liberaler för ett rättvisare samhälle. (Dagens liberaler står långt till höger om dåtidens.) Även de kyrkliga rörelserna spelade stor roll. Det tog ett tag innan vi blev en välfärdsnation att räkna med. Närmare 60 år. Men vi nådde fram.
Läs mer

Publicerat i Samhällsvision, Samverkan, Socialförsäkringar, Välfärd, Värderingar | Lämna en kommentar

Akutsjukvården behöver mer personal

freeimages.com/Jean Scheijen

Fler än 600 läkare vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg har skrivit under ett upprop om krav på en förbättrad arbetssituation. Kraven följer nedan:

  • Sluta försäkra att patientsäkerheten inte riskeras.
  • Presentera effektiva lösningar för att öka bemanningen.
  • Bevara kompetens genom återrekrytering av nyckelpersoner.
  • Visa en tidsplan för när alla kliniker ska ha 85 procents medelbeläggning och utlokalisering av patienter förbjuds.

Läs mer

Publicerat i Arbetsmarknadsfrågor, Arbetsmiljö, Arbetsrätt, Sjukvård, Välfärd, Vänster/höger, Värderingar | Lämna en kommentar

Anpassa pensionen till behoven

 

freeimages.com: Jose Luis Navarro

Sverige är år 2019 det 17:e rikaste landet i världen. Vi har en god skattebas. För att upprätthålla köpkraften och för rättvisans skull behöver vi ha pensioner på en rimlig nivå. Kompensationsgraden eller pensionernas andel av slutlönen minskar för varje generation. För mer detaljer, se vad Pensionsmyndigheten skriver här.

 

Läs mer

Publicerat i Invandring, Pensioner, Psykisk ohälsa, Socialdemokraterna, Utopi, Välfärd, Vänsterpartiet | Lämna en kommentar

Se till väljarnas behov

freeimages.com/B S K

Sverige är ett rikt land med stora möjligheter. Till skillnad från till exempel Storbritannien har vi ett rättvist proportionellt valsystem. Vi har även avgiftsfria utbildningar och subventionerad sjukvård. Men vi har också problem. Bostadsbristen är akut i stora delar av landet. Det byggs för få hyresrätter och de som byggs har för hög hyra. Sjukvården behöver mer personal och de anställda på golvet behöver högre löner.
Läs mer

Publicerat i Hyror, Socialdemokraterna, Val, Välfärd, Vänsterpartiet | Lämna en kommentar

Nytt år–nya möjligheter

Foto: Gözde Otman at freeimages.com

Vi har stora möjligheter att bygga ett ännu starkare och mera rättvist Sverige. Vi har stora möjligheter att skapa en bättre värld. Om vi arbetar tillsammans. Några exempel på vad du kan göra nästa år:

Läs mer

Publicerat i Fackligt, Hyror, Samhällsvision, Socialdemokraterna, Solidaritet, Välfärd | Lämna en kommentar

Hur Socialdemokraterna kan vinna val

freeimages.com, gregor2802

Socialdemokraterna måste i varje val erbjuda en tydligt förbättrad välfärd. Välfärden har skurits ned kraftigt sedan 1980-talet. Lönespridningen har dessutom ökat väldigt mycket. I välfärd ingår, utöver socialförsäkringar och bidrag, en fungerande arbetsmarknad, vård, skola, omsorg samt estetiska hyresrätter med låg hyra. Läs mer

Publicerat i Samhälle, Samhällsvision, Samverkan, Socialdemokraterna, Vänster/höger | Lämna en kommentar