Hindra M från att stjäla 150 000 S-röster

Foto: Stacy Brumley at se.freeimages.com

Moderaterna fokuserar på dessa frågor för att sno S-väljare

Fortsätt läsa

Publicerat i Allianspoltik, Arbetsdelning, Arbetskraftsinvandring, Arbetslöshet, Arbetsmarknadsfrågor, Arbetsskapande, Automatisering, Bensin- och diesel, Bidrag, Deltdsarbetslösa, Deltid, Effektivitet, Egenmakt, Ekonomi, Energi, Fackligt, Funktionshinder, Gängkriminalitet, Jobbmöjligheter, Jorden, Kärnkraft, Karriär, Keynesianism, Lönebidragsanställningar, Miljöpolitik, Miljöteknik, Moderaternas politik, Oljan, Produktivitet, Robotisering, Skatt, Slaveri, Socialbidrag, Socialförsäkringar, Solidaritet, Sysselsättning, Traineeanställning, Utanförskap, Vänster/höger, Vätgas | 1 kommentar

Strategi för S att vinna valet 2022

freeimages.com, gregor2802

Vi behöver skapa bra arbeten på alla nivåer åt alla. Vi måste hejda bensinpriset från att nå ständigt eskalerande höjder. Vi måste erbjuda alla bra socialförsäkringar och pensioner. Vi måste pris- och löneindexreglera socialförsäkringarna och pensionerna. Vi måste bygga bort bristen på bra, billiga och vackra hyresrätter. Bristen på hyresrätter är den största faktorn bakom de skenande privata lånen som i sin
tur ökar risken för finanskris.
Vi måste rulla tillbaks mycket av privatiseringarna som prioriterat vinst framför välfärd. Vi måste rädda miljön, folkhälsan och konkurrenskraften. Detta är Red Justices idéer om vad S kan göra för att vinna valet 2022.

Fortsätt läsa

Publicerat i A-kassa, Antisociala reformer, Arbetarrörelsen, Arbete, Arbetslöshet, Arbetsmarknadsfrågor, Arbetsmiljö, Arbetsrätt, Arbetsskapande, Bank och finans, Bank- och finanskriser, Belåning, Bidrag, Bristyrken, Deltdsarbetslösa, Deltid, Den amerikanska drömmen, Det fria valet, Effektivitet, Ekologi, Ekonomi, Energi, Fattigdom, Fördelningspolitik, Forskning, Framsteg, Framtid, Funktionshinder, Hälsa, Handikappfrågor, Hemlöshet, Hyror, Investeringspolitik, Jämnlikhet och feminism, Jobbmöjligheter, Jorden, Kapitalism, Keynesianism, Klasskamp, Klassresa, Klimat, Konkurrens, Köpkraft, Korståget mot välfärden, Kunskap, Kunskapssamhället, Kvalitet, Lågkonjunktur, Lån, LAS, Lönebidragsanställningar, Lönefrågor, Lycka, Makt, Människan, Människan och värdet, Marknadshyror, Miljöpolitik, Miljöteknik, Möjligheter, Motivation, Myter, Nyliberalism, Offentlig sektor, Orättvisa, Pengaskapande, Pension och -sålder, Pensioner, Produktivitet, Rättvisa, Reformisterna, Renovräkning, Samhälle, Samhällsvision, Sjukersättning, Sjukpenning, Sjukskrivningar, Skatt, Socialdemokraterna, Socialförsäkringar, Solidaritet, Spekulation, Strategisk utveckling, Strejk och strejkrätt, Stress, Subventioner av hyresrätter, Svenska modellen, Sysselsättning, Teknik, Utanförskap, Utbildning, Utförsäkring, Utsatta yrken, Välfärd, Välfärden, Valstrategi, Vänster/höger | 1 kommentar

Pensioner bör vara klassutjämnande

freeimages.com: Jose Luis Navarro

Pensioner bör ha ett utjämnande inslag mellan olika socio-ekonomiska grupper. Precis som när de infördes.

Låglöneyrken, ofrivillig arbetslöshet, funktionshinder och sjukdom/sjukersättning/sjukpeng är nog så slitsamt men också lönsamt för samhället. De i utanförskap håller nere inflationen och håller vård, omsorg och arbetsmarknadsmyndigheter och -organisationer i arbete.

Fortsätt läsa

Publicerat i A-kassa, Äldreomsorg, Äldrevård, Arbete, Arbetslöshet, Fattigdom, Feminism, Folkhemmet, Fördelningspolitik, Funktionshinder, Hälsa, Handikappfrågor, Jämnlikhet och feminism, Karriär, Klassamhället, Klasskamp, Människan och värdet, Okategoriserade, Orättvisa, Produktivitet, Rasism, Rättvisa, Samhälle, Samhällsvision, Självständighet, Sjukersättning, Sjukpenning, Sjukskrivningar, Sjukvård, Sociala strukturer, Socialdemokraterna | Lämna en kommentar

Om vätgasens alla möjligheter för miljön och sysselsättningen i Sverige

freeimages.com/John Nyberg

Här kommer Christer Brandts lysande artikel om vätgas om hur den kan lösa mycket av miljöproblemen och hur den kan utvecklas av restvärme inom industrin på ett sätt som kan ersätta 70 % av all kärnkraft vi producerade för några år sedan.

 
 
Publicerat i Arbete, Arbetslöshet, Kärnkraft, Klimat, Miljön, Miljöpolitik, Miljöteknik, Vätgas | Lämna en kommentar

Utredning om höjd hyra för bra skick och läge läggs ner

freeimages.com/Aleš Čerin

Hyresgästföreningen gör skillnad på riktigt. Idag kom beskedet att utredningen om lägesfaktorn, Hyreskommissionen, inte kommer remitteras.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vi riskerar marknadshyror bakvägen

I många länder som USA med marknadshyror lever hundratusentals i gettoliknande slum på gatan.

Dessutom sänker marknadshyror den allmänna köpkraften. Detta innebär risk för lägre produktivitet och sysselsättning.

Om bostadsbidraget ska höjas för att möjliggöra marknadshyror, kan detta urholka det offentligas budgetar i övrigt.

Många LO- och S-medlemmar är lågavlönade, bor i hyresrätter och hotas särskilt av marknadshyror.

Verkligen illa att Justitiedepartementet fortfarande försöker driva igenom marknadshyror bakvägen.

Gör vad ni kan för att förhindra att marknadshyror införs bakvägen.

Hur kan vi få råd med fler bostäder med rimliga hyror för låg- och medelinkomsttagare? Läs här.

Publicerat i Bostäder, Hemlöshet, Hyror, Köpkraft, Marknadshyror, Slum | 1 kommentar

Hur kan vi kraftigt öka Sveriges sysselsättning och konkurrenskraft?

freeimages.com/Jean Scheijen

För att skapa arbete åt fler behövs ett antal åtgärder, behöver vi hjälpa dem som drabbas av ofrivillig arbetslöshet och långtidsdeltidssjukskrivning.

-offentlig sektor bör föregå med gott exempel och låta den arbetssökande själv välja heltid eller vilken deltid hen behöver med hänsyn tagen till om den arbetssökande har någon deltidssjukersättning. Kanske bör även friska få välja deltid. Här är jag dock inte helt säker. Många studier visar att effektiviteten ökar ju mer arbetstiden förkortas. Tid för återhämtning, fri aktivitet och produktivitet hänger ihop.

Fortsätt läsa

Publicerat i A-kassa, Arbete, Arbetsdelning, Arbetslöshet, Arbetsmarknadsfrågor, Arbetsmiljö, Arbetsskapande, Bristyrken, Deltdsarbetslösa, Deltid, Effektivitet, Funktionshinder, Handikappfrågor, Investeringspolitik, Jämnlikhet och feminism, Jobbmöjligheter, Lönebidragsanställningar, Lönefrågor, Människan, Människan och värdet, Okategoriserade, Pengaskapande, Praktikplatser, Produktivitet, Sjukersättning, Sjukpenning, Sjukskrivningar, Sjukvård, Traineeanställning | Etiketter | 2 kommentarer

Välfärdsnedskärningarna bygger på stöld

Foto: freeimages.com

Har du en lön på 30000 år 2021 som är en någorlunda genomsnittslön i år, betalar du en smygskatt på ungefär 3500 varje månad. Denna skatt har höjts med 2500 på 20 år.

Detta är för att 1995 infördes den allmänna löneavgiften som en dold skatt i arbetsgivaravgifterna. Arbetsgivargifter är annars en dold, uppskjuten lön som ska gå till nödvändiga utgifter för löntagaren som bl.a. a-kassa, ålderspension, sjukpenning och sjukersättning.

När man sänkt skatterna de senaste årtiondena så har dessa till stor del bekostats av att man stadigt utökat den allmänna löneavgiften på arbetsgivaravgifternas bekostnad.

Fortsätt läsa

Publicerat i A-kassa, Allmänna löneavgiften, Arbetsgivaravgifter, Deltdsarbetslösa, Okategoriserade, Pension och -sålder, Pensioner, Sjukersättning, Sjukpenning, Sjukskrivningar, Sjukvård, Skatt | Lämna en kommentar

Akademiska personalkooperativ är inte socialism

freeimages.com

Bara för att kapitalet inte kan kontrollera akademiker med mycket know-how lika lätt, betyder inte det att kapitalet tänker överge kontrollen över och rätten att profitera på arbetare med mindre eller inget know-how. Marx är inte förlegad som Bo Rothstein försöker påstå.

Fortsätt läsa

Publicerat i Ägande, Ägarskap, Arbete, Arbetslöshet, Arbetsmarknadsfrågor, Arbetsmiljö, Arbetsrätt, Automatisering, Avhumanisering, Beslutsfattande, Blockskillnad, Chicagoskolan, Disciplinering | Lämna en kommentar

Fackförbund kräver återställd pension också för de mest utsatta

freeimages.com: Jose Luis Navarro

”Vi kräver ett reformerat pensionssystem som kraftigt höjer pensionerna för låg- och medelinkomsttagare och samtidigt säkerställer att de med slitsamma yrken kan gå i pension när kroppen ­säger ifrån, utan att riskera att bli fattigpensionär.

 

 

 

Fortsätt läsa

Publicerat i Arbetslöshet, Blockskillnad, Folkhemmet, Livslängd, Lönefrågor, Pension och -sålder, Sjukersättning, Sjukpenning, Sjukskrivningar, Vänster/höger | Lämna en kommentar