Månadsarkiv: mars 2016

Vinstfri skola ger bättre skolresultat

Få kan ha undgått de senaste årens skoldebatt. Skolresultaten i Sverige har sjunkit drastiskt sedan början av 2000-talet. Skolan var dock fram till 1991 en statlig angelägenhet. Så hade vi också mycket goda resultat.  Efter kommunaliseringen öppnade riksdagen upp för … Fortsätt läsa

Publicerat i Ägande, Ägarskap, Allianspoltik, Allmänbildning och dess betydelse, Antisociala reformer, Avregleringar, Det fria valet, Friskolor, Kapitalism, Klassamhället, Klassresa, Konkurrens, Korståget mot välfärden, Kortsiktighet, Orättvisa, Privat sektor, Privatisering, Samhälle, Samhällsvision, Skola, Sociala strukturer, Utanförskap, Utbildning, Välfärd, Valfrihet, Vänster/höger, Vinst | Lämna en kommentar

Stress är arbetsgivarens ansvar

Sjukskrivningstakten ökar återigen. Den vanligaste orsaken är långvarig stress. Sedan 1990-talets nedskärningar inom offentlig och privat verksamhet förväntas färre anställda göra mer. Ständiga omorganisationer är ytterligare en bidragande faktor. Samtidigt är vi alltmer uppkopplade och tillgängliga. Stressforskaren Aleksander Perski intervjuas … Fortsätt läsa

Publicerat i Ägande, Ägarskap, Arbete, Arbetsdelning, Arbetslöshet, Arbetsmarknadsfrågor, Arbetsrätt, Avhumanisering, Ekonomi, Fackligt, Finanskrisen, Finansmakten, Folkhemmet, Hälsa, Kapitalism, Klassamhället, Kortsiktighet, Liberalism, Människan och värdet, Marknadspolitik, Psykisk ohälsa, Stress, Välfärd, Värderingar, Vinst, Vinsttak | Lämna en kommentar

Verklighetens Gordon Gekko väljer Bernie Sanders

Investeraren och konstsamlaren Asher Edelman var förlagan till huvudpersonen Gordon Gekko i filmen Wall Street. I ett uppmärksammat nyhetsinslag på CNBC förklarade Edelman sitt stöd till Bernie Sanders:

Publicerat i Arbetsskapande, Bank och finans, Bank- och finanskriser, Belåning, Blockskillnad, Den trefaldiga ekonomin, Ekonomi, Finansmakten, Fördelningspolitik, Högkonjunktur, Investeringspolitik, Kapitalism, Keynesianism, Konsumtion, Köpkraft, Lönefrågor, Svenska modellen, Välfärd, Vänster/höger | Lämna en kommentar

Stressen ökar kraftigt i arbetslivet

I Arbetsmiljöverkets nya film får vi följa några mänskliga öden som beskriver hur hur stress kan yttra sig. En chef började skälla ut folk på möten och kastade vid ett tillfälle en apelsin i väggen. En förskolechef vaknade upp och … Fortsätt läsa

Publicerat i Arbete, Arbetsmarknadsfrågor, Arbetsrätt, Avregleringar, Ekonomi, Frihandel, Klassamhället, Liberalism, Människan och värdet, Nyliberalism, Psykisk ohälsa, Vänster/höger, Värderingar | Lämna en kommentar

Starka fack ger bättre arbetsliv

I Sverige sätts lönerna genom överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter: fack och arbetsgivare. Ju starkare facken blir ju bättre förhandlingsläge har löntagarna. I dessa tider med Kommunals bristande respekt för medlemmarnas pengar och kritik mot vissa fackförbunds svaga medlemsengagemang är det … Fortsätt läsa

Publicerat i Arbete, Arbetsdelning, Arbetslöshet, Arbetsmarknadsfrågor, Arbetsrätt, Ekonomi, Fackligt, Föreningsliv, Kunskapssamhället, Lönefrågor, Makt, Organisationsfrågor, Personlig utveckling, Rättvisa, Värderingar | Lämna en kommentar

Ökade sjukskrivningar långt ner i åldrarna

Vi behöver ett friskt arbetsliv. Ett arbetsliv som ger förutsättningar till människor att utföra ett gott jobb. Där vi har tid för återhämtning, reflektion och utveckling. Ett arbetsliv för alla, kort och gott. Nu ser dock verkligheten annorlunda ut. Generaldirektören … Fortsätt läsa

Publicerat i Arbetsmarknadsfrågor, Arbetsrätt, Avhumanisering, Avregleringar, Ekonomi, Folkhemmet, Hälsa, Kapitalism, Klassamhället, Kortsiktighet, Människan och värdet, Marknadspolitik, Nyliberalism, Privatisering, Stress, Vänster/höger, Vinst | Lämna en kommentar

Nyttan med statliga bolag

Vi anser det vara en nyliberal idé att staten eller kommunerna inte ska äga någonting. Vissa säkrare affärsidéer kan som offentliga bolag bidra till att försörja välfärden, utan att skatten behöver höjas. Behov som vi kan förutse kan vi ibland … Fortsätt läsa

Publicerat i Ägande, Ägarskap, Blockskillnad, Ekonomi, Myter, Offentlig sektor, Propagandans makt, Tillväxt, Vänster/höger, Vinst | Lämna en kommentar

Ägande och demokrati

Offentliga organisationer styr svenska folket politiskt. Vi, med staten eller kommunerna som ägare, kan påverka styrelsernas arbete. Vi kan kräva insyn. Vi kan bestämma över hur organisationen skall utvecklas. En fördel med offentlig sektor är att staten/kommunerna kan bestämma över … Fortsätt läsa

Publicerat i Ägande, Ägarskap, Äldreomsorg, Äldrevård, Makt, Offentlig sektor, Skola, Statligt ägande, Vänster/höger, Värderingar, Vinst | Lämna en kommentar

Den rödgröna framtiden är ljus

I framtiden så är människan och miljön målet. Inte den ständigt ökande miljöförstörande och fattigdomsskapande kapitalkoncentrationen.

Publicerat i A-kassa, Arbete, Arbetsrätt, Arbetsskapande, Ekologi, Ekonomi, Energi, Folkhemmet, Fördelningspolitik, Hyror, Lönefrågor, Lycka, Människan och värdet, Miljöpolitik, Miljöteknik, Offentlig sektor, Rättvisa, Samhälle, Samhällsvision, Samverkan, Skola, Sysselsättning, Utbildning, Välfärd, Värderingar | Lämna en kommentar