Borgerliga värdefränder

Vi ser ett Sverige som  anpassas enligt europaktens anpass-ningsprogram och sociala nedskärningar.  Denna politik stryper tillgång på arbete med en inåtvänd låglönesektor för att skapa en allmän konkurrens om lågkvalitativa och kraftigt underavlönade jobb (som av Borg sägs vara för högavlönade) och tjänster inom EU. 

Moderate riksdagsledamoten Margareta Cederfeldt skrev 2009 följande ”Arbete ger frihet”. Samma motto stod på koncentrationslägret Auschwitz och signalerade att den som inte kunde utstå extremt hårt straffarbete skulle dö.Margareta skrev vidare:  (se bifogad kopia nedan): ”För nyanlända svenskar är språket en viktig nyckel till det svenska samhället, en annan nyckel är arbetet. Därför driver vi moderater arbetslinjen som en viktig ingrediens i migrations- och integrationspolitiken. Den som söker asyl i Sverige har numera starka incitament att söka arbete redan under asyltiden. I och med de nya reglerna för arbetskraftsinvandring kan en tidigare asylsökande få stanna som arbetskraftsinvandrare om han eller hon har arbetat under asyltiden. Under den nya lagens första fem månader har över 2 600 personer arbetskraftsinvandrat till Sverige. Det är enligt min uppfattning en stor framgång. Med eget arbete följer möjligheten att själv besluta över sitt liv och förutsättningarna att uppfylla sina drömmar och förväntningar ökar”.

Vi läser även om ett land som  talar om alla som inte är alla, där gemensam välfärd är något som tillhör en selekterad grupp i ett tal i fraser utan politisk handling bakom.

Margareta Cederfeldt 2012

Sverige ska vara ett land där alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb. Det är grunden för vår gemensamma välfärd. Ju fler som arbetar desto fler kan bidra till skola, vård och omsorg. Därför har Nya Moderaterna tillsammans med övriga partier i Alliansen drivit en konsekvent arbetslinje som gör det mer lönsamt att arbeta och billigare att anställa. Detta har vi kombinerat med att ta ansvar för de offentliga finanserna.”

 Det är skillnad mellan jobb och arbete. Jobb är kommando- och regelstyrda jobb med människor som levande automater. Vi ser en kvalitativ förändring av arbetsinnehållet. Arbete innehåller en självständighet, ett planerande och skapande moment runt det gemensamma målet. Vi ser i vår tid bristen på en god och effektiv arbetsmiljö.

 Jobbskatteavdraget saknar en påvisad effekt med rörlighet i demografin.

När Moderaterna säger att en större del av befolkningen är sysselsatta, talar de i absoluta tal som döljer att andelen arbetsföra samtidigt ökat när fler unga fyllt 18. 2006-2011 hade vi större barnkullar som gick in i arbetslivet och en stor invandrargrupptillkom. Men i relativa tal som tar hänsyn till befolkningsökningen är andelen fler sysselsatta minus 0,6 %. Källa: Alliansfritt Sverige

För samtidigt som antalet sysselsatta har ökat så har antalet invånare i arbetsför ålder, vilket enligt definition är 15 – 74 år, ökat från 6 759 400 till 7 091 400 det vill säga en ökning med 332 000 invånare.

Strukturanpassningar och kostnadsjakt har förhindrat en investering i arbetsskapande och realekonomiska projekt. Den naturliga omväxling mellan den gamla och nya generationen har avstannat. Investeringar har behandlats som kostnader. SJ, vård och SOS  är ex. på förfall.

Margareta C: ”För att utanförskapet ska minska och jobben ska bli fler krävs en aktiv politik som tar ansvar för jobben. Därför satsar Alliansen nu drygt åtta miljarder kronor på att förstärka arbetsmarknadspolitiken de kommande åren. Det innebär bland annat en satsning på fler handläggare hos Arbetsförmedlingen, fler praktikplatser och utökade utbildningsmöjligheter. Flera av insatserna är riktade till de personer som under en lång tid har varit utan arbete i syfte att öka deras möjligheter att återvända till arbetslivet.”

Vi ser en underutvecklad arbetsmarknad och en låginvesterande samhällsutveckling i en resursneddragning av infrastruktur, skola, vård, näringsliv m.m. Den långsiktiga utvecklingen lyser med sin frånvaro.

Margareta C: ”En central utgångspunkt för att pressa tillbaka arbetslösheten är insikten om att alla jobb behövs, men om detta är vi inte överens inom svensk politik idag. I en tid när flera grupper behöver stärkt stöd och sänkta trösklar för att komma in på arbetsmarknaden tycks det ha blivit praxis för Socialdemokraterna att säga nej till jobb. De vill montera ned arbetslinjen.”

Vi ser att Alliansen sänker löner och hämmar arbetsrätten. Konkurrens i fattigsektor. Fas 3 anger inställningen. 50 000 befinner sig i Fas 3 som strider mot de mänskliga rättigheterna och värdigheten. Arbetena som kan klassas som ”slavarbeten” eller arbeten i en total meningslöshet.

”För mig och Moderaterna är jobben viktigast. Med fler jobb och fler vägar till jobb kan vi minska utanförskapet och trygga viktiga välfärdssatsningar inom skola och sjukvård. Det är så vi tar hela Sverige framåt. Alla jobb behövs!”

Vi kan nog förstå med det som nu har skett att Margareta Cederfeldt inte längre kan anse dessa teser som hållbara!

Vi ser ett Sverige med ökade klyftor enligt OECD:

”The latest trends in the 2000s showed a widening gap between rich and poor not only in some of the already high inequality countries like Israel and the United States, but also – for the first time – in traditionally low-inequality countries, such as Germany, Denmark, and Sweden (and other Nordic countries), where inequality grew more than anywhere else in the 2000s.”


Det här inlägget postades i Arbete, Arbetskraftsinvandring, Arbetslöshet, Arbetsmarknadsfrågor, Arbetsskapande, Blockskillnad, Ideologiska definitioner, Vänster/höger. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.