Höger, vänster eller supersystemet? Lantinamerika väljer välfärden.

Var börjar tillväxten?

Hela det ekonomiska förloppet innehåller ett samspel mellan människor i samhällets olika organ. En dynamik. Det ena finns för det andra. Det som skapar allt vi ser i föda, produkter, byggnader eller kapital,  och det som skapar förutsättningar och omgiv-ningen för utvecklingen.

En samhällsstrid pågår. Vår demo-krati är inte längre en självklarhet.

Människosynen visar Moderaternas cynism och den dementa ideologin. I Moderaternas trångsyntheten  blir allt en kostnad. Kostnaden ska reduceras per tidsenhet. I en total individualism växer övergivenheten av vår samhörighet och samhällets mänskliga mening.

Sedan 2007 har antalet personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar som blivit av med sin assistans-ersättning ökat för varje år. 2011 förlorade rekordmånga – 293 personer – rätten till en personlig assistent. Orsaken är att måttstockarna har blivit hårdare, skriver AB 14/8

Taxi Kurirs chaufförer i Göteborg tvingas köra utan en garanterad grundlön, sjuklön- och avtalspension. I Göteborg färdtjänsts nya miljardavtal används chaufförer från Taxi Kurir som kör under usla förhållanden utan kollektivavtal. GP 14/8 2012

När Volvo Lastvagnar inför ett nytt kvällsskift vid monteringsfabriken i Tuve går hela rekryteringen via bemanningsföretag. GP 14/8 2012

Högern vill visa att det offentliga samhället är en belastning. I det förtorkade landskapet ska det privata ”trädet” växa i styrka och kraft.

Den enda förnyelsen är alltings nedåtgående spiral, en malström. För överlevnad gäller ständig kostnadsjakt, jaga antal, jaga människor, jaga stöd, pengar, vinst och tid. Bemanningsföretag säljer ”personal”

En ständig ökad produktivitet att pressa ut mer och mer och mer i varje ögonblick. Ordet utveckling finns inte längre. Förnyelsen innehåller synen att sätta kapitalet i centrum. Vi är kapitalets leverantörer och trotjänare i den nya tiden om M ska råda.

Bakom finns ett systemtänkande för Marknadsrätten och marknadsanpassningens logik!

Om det offentliga livet och folkets gemensamma egendom fördärvas, då möter vi Greklands och Spaniens öde. Bankers skördetröskor går varma och har skördat 20 milj arbetslösa i Spanien. Hur ska tillväxt komma ur detta?

Marknaden är ingen orsak till samhället. Marknaden är ett resultat av människors arbete och för det gemensamma som är välfärdens utveckling.

Utan den faller också marknaden. Detta ser nu Tyskland.  Så frågan återkommer. Vad kommer först?
Alla borde se den och fundera på denna film berättar

http://youtu.be/ZxcYZMUOXfY

Det handlar om ett tänkande i en nya anda. I nyliberalism som breder ut sig, där något att har gått förlorat att vara en människa. Det stannar vid ”att ha eller att få för egen del”.

Aristoteles ansåg att människor av naturen är politiska varelser. Det betydde att människor också är sociala varelser och att varje förståelse av mänskligt beteende och behov måste inkludera sociala överväganden.

Detta är också den kristna synen där människa är en social skapande varelse med ett självständigt medvetande och en fri vilja.

Grunden för allt i omdöme, samhörighet, ekonomi och att sätt mål. Solidaritet är här en motsats till en ren individualism för egenintressen.

Det mänskligt skapande utgör  en kraft i oss för hela samhället tillblivelse och det som vi kallar ekonomi. Vi fick själv välja väg och mål för framtiden.

Demokratin var en gåva och är inte en självklarhet. Många ser den som självklar, men  en perverterad frihet kommer upp på scenen.

Förhoppningsvis växer många upp i en familj i en nära och närande omgivning som är vårt stöd. Det gäller i alla mänskliga sammanhang och så även i naturen. Trädet vattnas för att det ska växa.

Hjälp-till-självhjälp är att skapa förutsättningar till något nytt. Vi finns för varandra. Här betyder vänster och höger arm det mottagliga och det utgivande. Vi får och ger till vår nästa. Inkomster och ger nya förutsättningar för familj eller samhälle. Omdömet avgör hur det blir

Företagen behöver en omgivning med kunnig personal, teknik, infrastruktur, skola, forskning, vård eller en långsiktig samhällsplanering

Näringslivet och det offentliga är två komplement, som ett gift par. En ömsesidig och samverkan för utveckling och samhällsbygget rättvisans hållbara väg.

Vad ska detta kallas? Är det en kamp om produktionsmedlen och äganderätten? Är det kamp om människans som samhällets orsak och mål. Grunden för demokratins och husets bestånd.

Vänster beskriver tre riktningar

 1. Den fria, jämlika och solidariska vägen, fria företag i ett fritt samhälle för fria människors lika rätt, värde och jämlikhet. En samhällstillvänd utveckling till skillnad från ett marknadsstyrt samhälle.
  – ”Röd rättvisa” står här för den fria vägen för allas rätt till skillnad från en ”Blå rättvisa” som gäller vissa och inte alla
 2. Den socialistiska vägen att skapa det klasslösa samhället, där produktionsmedlen styrs eller ägs av den offentliga makten. Risken är här att människan underkastas systemet som ofrihetens väg
 3. Kommunism genom en väpnad revolution till det totalitära.

Högern innehåller tre parallella vägar till detta

  1. Ett fritt privat företagande och kapitalism i ett fritt samhälle för det långsiktiga bygget i rättvisa och demokrati. Detta ingick i keynaismens 1900-tal
  2. Marknadsrätten över folk och nationer genom privatisering av samhällsfunktioner.
   Den minimala staten i en ohämmad marknadsanarkism
  3. Den marknadsstyrda unionen genom finanskriser och skuldsocialisering av folket och för den nationella upplösningen. En perverterad frihet över folkrätten.
   .
   3 och C är tes och antites. Två tema för samma väg och resultat. Människor blir här förslavade i det totalitära systemet Detta par finns i Kina sedan 1989. EU pekar åt samma håll.

Vi är i en tid om folkrätt och demokrati eller eller ett samhälle marknadsrättens dominans

Vi människor omformas till leverantörsfaktorer i Alliansens Sverige. Solidaritet och människokärlek ses som flum och slöseri.

Kinakommunismen förenade sig med privatkapitalism och marknadsstyret.  En superhöger.

Eller ska vi kalla det för ”supersystemet” för samhällets framtid där är politiska och mänskliga överväganden överges.

Frågor som vi behöver tala om på alla sätt och alla plan!

Men det som i Europa beskrivs som omöjligt, oansvarigt och orealistiskt genomförs nu i stora delar av Latinamerika. 60- och 70-talet var dessa länder de första att erfara nyliberalismens demagogi och globalisering.

I land efter land byggs nu välfärden ut, social­försäkringar och pensionssystem byggs upp, steg tas för att demokratisera ekonomin och klyftorna minskar. Och man gör det samtidigt som ekonomin växer och utan att statsskulder växer.  AB 15/8

 

Det här inlägget postades i Ägarskap, Allianspoltik, Antisociala reformer, Demokrati, Den trefaldiga ekonomin, Effektivitet, Finansmakten, Framtid, Globalisering, Grekland, Jämnlikhet och feminism, Keynesianism, Klassamhället, Ledarskap, Marknadspolitik, Nyliberalism, Postdemokrati, Rättvisa, Samhälle, Samverkan, Solidaritet, Utveckling, Välfärd, Vänster/höger. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.