Utökad rätt till husrannsakan kan bli sätt att trakassera politiska fiender

Poliser

Foto: Jackmar34 på Pixabay

Husrannsakan ska bli lättare att få till utan konkret brottsmisstanke. Magdalena Andersson sade i sitt tal häromdagen i Göteborg att polisen ska – utan konkret brottsmisstanke – kunna söka igenom vartenda källarförråd, varenda lägenhet och varenda bil där gängkriminella kan gömma sina vapen.

Detta betyder att polisen ska kunna söka igenom vilken bostad som helst i landet utan konkret brottsmisstanke. Utökad rätt till husrannsakan hotar skötsammas frihet.

Tänk vilken makt detta skulle ge till en odemokratisk regering om en sådan fick makten.

Det finns ju ett sådant högerparti i riksdagen som är rätt stort.

Släng inte ut barnet med badvattnet. Att skrota demokratin för att sätta dit skurkar är att skrota demokratin och kräver kanske en grundlagsändring. Ska man få bort tillväxten av framtida brottslingar, behövs välfärd, socialarbetare och bra arbeten åt alla på alla nivåer.

 

Publicerat i A-kassa, Antisociala reformer, Arbete, Arbetsmiljö, Arbetsrätt, Arbetsskapande, Avhumanisering, Barnfattigdom, Barnomsorg, Bidrag, Blockskillnad, Bostäder, Brott och straff, Demokrati, Effektivitet, Ekonomi, Fattigdom, Folkhemmet, Fördelningspolitik, Forskning, Främlingsfientlighet, Gängkriminalitet, Jämlikhet, Kapitalism, Katastrofkapitalism, Klassamhället, Klasskamp, Kontrollsamhället, Korståget mot välfärden, Kortsiktighet, Kriminalitet, Krispolitik, Lärarna, Magdalena Andersson, Makt, Maktspel, Människan, Myter, Sjukersättning, Sjukpenning, Sjukskrivningar, Sjukvård, Skatt, Social omsorg, Socialarbetare, Socialdemokraterna, Socialförsäkringar | Lämna en kommentar

Är funktionshindrade lika inför lagen

Funktionsvarierade spelar fotboll.

Foto: Erik Smit på Pixabay

Vissa föds med ett funktionshinder som förhindrar lönearbete. Men kapitalismen har också alltid krävt att folk arbetar så hårt att de får arbetsförhindrande sjukdomar eller funktionshinder. Förr fick sådana en god sjukersättning, god ålderspension och möjlighet till ett liv där de också kunde fullfölja sin drömmar. Detta måste återinföras om folk ska fortsätta att våga offra sin psykiska och fysiska hälsa för staten och kapitalet.

Fortsätt läsa

Publicerat i Arbetslinjen, Arbetslöshet, Arbetsskapande, Demokrati, Det fria valet, Disciplinering, Effektivitet, Egenmakt, Fattigdom, Folkhemmet, Fördelningspolitik, Fritid, Funktionshinder, Hälsa, Handikappfrågor, Hemlöshet, Integritet, Investeringspolitik, Köpkraft, Lika värde, Livslängd, Lönebidragsanställningar, Människan, Människan och värdet, Nöje, Personlig utveckling, Plikter, Produktivitet, Protester, Psykisk ohälsa, Psykisk sjukdom, Samhälle, Samhällsvision, Självständighet, Sjukersättning, Sjukpenning, Sjukskrivningar, Sjukvård, Socialbidrag | Lämna en kommentar

Bra idéer för ökad integration i olika stadsdelar

Foto: http://www.freeimages.com

Bra förslag av Jonas Attenius och Anders Ygeman: Stadsdelar med blandad bebyggelse och olika inkomstgrupper fungerar bättre socialt och ekonomiskt. Sedan är det bra för integration  om infödda och nyanlända i första eller efterföljande generationer bor i samma stadsdel för språkutvecklingens, skolresultatens, sysselsättningens skull.

Själv växte jag upp som andra generationens akademiker med frånskilda föräldrar och periodvis hade jag personliga inlärningssvårigheter i skolan i Askim, ett ordnat medelklassområde i Göteborg. De framgångssugna barnen stressade såklart men sporrade desto mer. Jag fick en känsla av att allt är möjligt. Med tiden blev jag genom hårt arbete riktigt studiebegåvad. På samma sätt gick det väldigt bra för många av arbetarbarnen i Askims hyreshus där jag kom att bo under uppväxten.
Många har reagerat mot att Ygemans idé om ökad integration genom att blanda delar av olika ursprung istället för om att blanda inkomstgrupper. Detta var både rätt och fel. Men faktum är att dåliga skolresultat och fattigdom är väldigt rasifierade idag och sannolikt betor detta på de starkt etniskt segregerade stadsdelarna. Självklart var de fattiga svenskarna förr i tiden också ofta lågpresterande i skolan, men sannolikt underlättar inte segregation att lära sig svenska som andra språk och ett nytt lands samhällsstruktur.
Men det är viktigt att de hyresrätter i mer bemedlade kvarter som byggs för att ersätta hyreshusen i mer utsatta kvarter blir så billiga att låginkomsttagare lätt har råd att bo där.
Bra också att Jonas fokuserar på att skapa mer företags- och föreningsliv i bottenvåningarna.
Bra också att Jonas förespråkar trevlig arkitektur. #integration #stadsutveckling #segregation #skolresultat #sysselsättning #göteborg 
Jonas Attenius debattartikel i GP 220803
Publicerat i Arbetslöshet, Arbetsmarknadsfrågor, Arbetsskapande, Bostäder, Effektivitet, Ekonomi, Fattigdom, Flyktingar, Främlingsfientlighet, Gängkriminalitet, Hemlöshet, Hyresrätt, Hyror, Integration, Invandring, Jämlikhet, Jobbmöjligheter, Karriär, Skola, Skötsamhet, Sociala strukturer | Lämna en kommentar

Trygga den offentliga sjukförsäkringen

Foto: rweller på freeimages.com

Det är dags att stärka den offentliga sjukvården. Därmed måste vi förbjuda privata sjukförsäkringar för vi bör inte tillåta gräddfiler. Dessa minskar den totala vårdkapaciteten och gör vårdkön längre. Feta plånböcker skall inte gå före vårdbehov.

Läs ekonomhistorikern John Lapidus utmärka debattartikel här.

Publicerat i Lika värde, Människan och värdet, Sjukvård, Vänster/höger, Vård | Lämna en kommentar

Arbetare ska vara underbetalda, men fattiga får inte finnas

Foto: freeimages.com

Nyhetsbyrån Järva intervjuar en smart kvinna – poeten Nattalie Ström Bunpuckdee. Utifrån hennes berättelse påminns vi än en gång om att vi lever i en Ayn Rand-tid där vanligt folk är en belastning och solidaritet är den högsta ondskan. Fattiga skall bara lyda och leverera men förtjänar inga socioekonomiska förutsättningar och inga bostäder de har råd med. Bunpuckdee betonar som denna blogg att det inte räcker med repressiva åtgärder för att få ett fungerande samhälle. Läs mer här!

Läs också vad Red Justice skriver om hur man får bukt med kriminaliteten och ojämlikheten.

Publicerat i A-kassa, Ägande, Ägarskap, Äldreomsorg, Äldrevård, Allemansrätten, Alliansfrihet, Allianspoltik, Anarkokapitalism, Antisociala reformer, Apartheid, Arbete, Arbetskraftsinvandring, Arbetslöshet, Arbetsmarknadsfrågor, Arbetsmiljö, Arbetsrätt, Arbetsresor, Arbetsskapande, Arkitektur, Åtstramningspolitik, Automatisering, Avhumanisering, Avregleringar, Ayn Rand, Bank- och finanskriser, Barnfattigdom, Bidrag, Blockskillnad, Bostäder, Brott och straff, Chicagoskolan, Demokrati, Ekonomi, EMU, Fattigdom, Felbarhet, Feminism, Folkhemmet, Fördelningspolitik, Främlingsfientlighet, Framtid, Friskolor, Funktionshinder, Gängkriminalitet, Hälsa, Handikappfrågor, Hemlöshet, Hyresrätt, Individualism, Integration, Investeringspolitik, Jämlikhet, Jobbmöjligheter, Kapitalism, Karriär, Keynesianism, Klankriminalitet, Klassamhället, Klasskamp, Klassresa, Konkurrens, Konsumtion, Kontrollsamhället, Köpkraft, Korståget mot välfärden, Kortsiktighet, Lån, Liberalerna, Liberalism, Livslängd, Lönebidragsanställningar, Lönefrågor, Magdalena Andersson, Maktspel, Människan, Människan och värdet, Marknadshyror, Marknadspolitik, Maskopi, Medicinpriser, Militär, Miljardär, Miljonär, Milton Friedman, Moderaternas politik, Motivation, Myter, Natiomalism, Nyliberalism, Offentlig sektor, Österrikiska skolan, Överskott, Pengaskapande, Pension och -sålder, Per Schlingmann, Plikter, Polisen, Produktivitet, Propagandans makt, Protester, Psykisk ohälsa, Psykisk sjukdom, Samhällsvision, SD, Självständighet, Sjukersättning, Sjukpenning, Sjukskrivningar, Sjukvård, Skola, Skötsamhet, Slaveri, Sociala strukturer, Socialbidrag, Socialdemokraterna, Socialförsäkringar, Solidaritet, Spara i ladorna, Subventioner av hyresrätter, Sveket mot Sverige, Sysselsättning, Tänder, Tandvård, Ulf Kristersson, Utanförskap, Utbildning, Utsatta yrken, Våld, Välfärd, Välfärden, Valfrihet, Vänster/höger | Lämna en kommentar

1700-talets vetenskapliga revolution går i en riktning mot att göra oss till robotar eller digitala

losangeles-universalstudio-ter-1469233 Foto: @athewma

”Det har inte alltid varit en självklarhet att musikern ska spela exakt det som står skrivet. Fram till Mozarts tid improviserade musikerna ofta och lade då till musik som inte stod i noterna.” ( https://www.forskning.se/2022/06/16/friare-tolkning-noter-klassisk-musik/ ). En förändring skedde under 1800-talet då noterna massproducerades. Då blev det svårare att ge tillräckliga instruktioner för fri tolkning. Men en modern forskare har prövat att låta musiker få spela klassisk musik mer fritt efter eget gehör och det ger nytt liv åt musiken.

Jag tror inte det finns någon inbyggnad plan i den vetenskapliga revolutionen från 1700-talet och i den efterföljande industriella revolutionen men i dessa tekniska språngs inneboende logik ligger en nedvärdering av den mänskliga felande naturen och de mänskliga darrande händerna framför maskinens absoluta regelbundenhet och outtröttbarhet.

Människans egenheter det finaste vi har

Men mycket av det fina i oss människor är ju att vi gör allt på vårt sätt och att vi gör om misstag för att verkligen pröva om inte ens eget sätt kan fungera.

I forskningsöversikten ”Min europeiska familj : de senaste 54 000 åren” (Albert Bonniers förlag, Stockholm 2015 sida 65 )berättar vetenskapsjournalisten Karin Bojs bl.a. att det var cro-magnons oförmåga att hålla sig till exakt samma mönster som sporrade deras utveckling mycket snabbare än neanderthalarna. Neanderthalarna hade nästan exakt likadana mönster men symmetriskt avancerade i hantverk över årtusendena. Men cro-magnon införde oregelbundenheten vilket gjorde att vi kunde skapa konst och kanske att vår tekniska utveckling skyndades på.

Och som artikeln i forskning.se i detta inlägg kan ju den egna mänskliga variationen förhöja kvaliteten på konst.

Våra ättlingar kan bli robotar

Men jag har också läst i ett antal böcker att teknikoptimisterna på mainstreamsidan antingen ser vår framtid som att våra mänskliga ättlingar skall vara robotar. Eller skall man kopiera våra kroppar elektroniskt för att föra upp oss i ett digitalt moln. Men en digital kopia av mig är inte jag tycker jag. En robot kan inte vara mitt barnbarnsbarn.

Tekniken har fört oss långt och gett oss mycket gått. Men kanske är det dags för att bevara mänsklighetens roll i tillvaron och för att tänka lite på miljön.

Behöver vi kvantdatorer som går tvärs över gränsen mellan mikrouniversum där kvantar finns och där naturlagarna är så annorlunda att de knappt tycks finnas och vårt makrokosmos där det finns tämligen starka naturlagar.

Teknikoptimister hoppas också att vi ska kunna operera in ett chip i hjärnan som förbättrar prefrontala cortex så att vi aldrig gör moraliska misstag. Våra hjärnor ska också kopplas upp till ett digitalt internetmoln så att vi med tankens snabbhet kan ladda ned all info vi vill ha från sökmotorerna. Men vem har skapat den informationen i nätet? Hur vet vi att vi kan lita på den? Och vill vi låta mekaniken reglera hur våra hjärnor tänker? Är vi människor då?

I familjer med konstnärlig, musikalisk, bildskapande eller kreativ begåvning är det vanligare med anlag för schizofreni och bipolär sjukdom. Det är några hundratals gener och miljöanlag i okänd mix som bär på sjukdomsanlagen.

Är människans felbarhet bara felbar? (Bojs, Karin [2015] ss 50-52)

Vi har redan tekniken som behövs för att skapa välfärd åt alla på jorden och vi ligger nära att ha tekniken för att rädda miljön. Det vi behöver nu är att uppvärdera det mänskliga och att skapa en ekonomi som befriar människor och inte gör oss till slavar.

Publicerat i AI - Artificial Intelligence, Den mänskliga faktorn, Felbarhet, Teknik, Utveckling | Lämna en kommentar

Vilka är blockalternativen år 2022?

pexels.com/Tim Gouw

Vilka är blockalternativen år 2022? Kanske kommer det tydligare valkampanjer, ju närmre valet vi hamnar. Men vad är valfrågorna bland de rödgröna och högern om man ser till de senaste årens politik? Lina Stenberg har för Dagens Arena har försökt uttyda detta genom att läsa riksdagsmotionerna. Jag har gjort egna tillägg särskilt om de rödgrönas politik.

Kommunals valkompassVälfärdsfrågorna har hamnat i skymundan. Klicka på denna länk eller bilden bredvid för att få göra fackförbundet Kommunals excellenta valkompass över var partierna står i de dolda välfärdsfrågorna.

När jag läser på märker jag att valet står mellan en ansvarsfull välfärd från de rödgröna kontra högeralternativen med tuffare villkor för de fattiga samt gräddfiler för de rika.

Fortsätt läsa

Publicerat i A-kassa, Antisociala reformer, Arbete, Arbetslöshet, Arbetsmarknadsfrågor, Åtstramningspolitik, Belåning, Bensin- och diesel, Bidrag, Bilanvändande och -ägande, Blockskillnad, Bostäder, Bristyrken, Brott och straff, Ekologi, Ekonomi, Energi, Fackligt, Familjeliv, Fattigdom, Feminism, Fördelningspolitik, Friskolor, Hushållssysslor, Hyresrätt, Hyror, Invandring, Investeringspolitik, Jämlikhet, Kärnkraft, Klimat, Kontrollsamhället, Korståget mot välfärden, Liberalerna, Marknadshyror, Miljöpartiet, Miljöpolitik, Miljöteknik, Moderaternas politik, Motivation, Myter, Nyliberalism, Plikter, Polisen, Privata sjukförsäkringar, Psykisk ohälsa, Psykisk sjukdom, SD, Sjukersättning, Sjukpenning, Sjukskrivningar, Sjukvård, Skatt, Skola, Socialdemokraterna, Socialförsäkringar, Spara i ladorna, Subventioner av hyresrätter, Sverigedemokaterna, Utanförskap, Utbildning, Utförsäkring, Utsatta yrken, Valstrategi, Vänster/höger, Vänsterpartiet, Vätgas | 2 kommentarer

Ju mer pressad, desto farligare är Putin

Foto: Leo Synapse

En alltmer pressad Putin trodde först på en promenadseger i Ukraina. Istället har militäroperationen utvecklats till den brutalaste av invasioner. Men Ukraina gör med lovvärt stöd från Väst effektivt motstånd. Men förlorar Putin kriget, kommer han sannolikt få gå från makten. Då är hans kommande öde och kanske också liv i fara. Detta gör en pressad Putin desto mer oberäknelig, ju mer kriget inte går hans väg. Då kan han eskalera kriget till ett tredje världskrig. En lösning är att Väst försöker köpa ut Putin.

Fortsätt läsa

Publicerat i Andra världskriget, Första världskriget, Framtid, Fred, Kortsiktighet, Krig, Putin, Ryssland, Sovjetunionen, Tredje världskriget, Ukraina, Ukraina-kriget | 2 kommentarer

Fritid är produktiv och välförtjänt

Foto: Chance Agrella at Freerange Stock Photos

Fritid är produktiv och välförtjänt. Den som arbetar är inte bara värd sin lön utan också sin vila. Vi kan korta ner arbetstiden rejält. Detta är produktivt.

 

 

 

Fortsätt läsa

Publicerat i A-kassa, Antisociala reformer, Arbetarrörelsen, Arbete, Arbetsdelning, Arbetsgivaravgifter, Arbetslöshet, Arbetsmarknadsfrågor, Arbetsmiljö, Arbetsrätt, Arbetsskapande, Åtstramningspolitik, Bidrag, Deltdsarbetslösa, Deltid, Effektivitet, Egenmakt, Ekonomi, Fackligt, Familjeliv, Folkhemmet, Fördelningspolitik, Frihet, Fritid, Nöje, Produktivitet, Psykisk ohälsa, Psykisk sjukdom, Samhälle, Samhällsvision, Sex och sexualitet, Självständighet, Sjukersättning, Sjukpenning, Sjukskrivningar, Skola | Lämna en kommentar

Anställda med en trygg a-kassa är effektivare

Foto: http://www.freeimages.com/

Anställda med en trygg a-kassa är effektivare. Höga a-kassenivåer torde göra systemet med utbredda visstidsanställningar och vikariat effektivare.

Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar