Strategi för Socialdemokraterna att vinna valet 2022

freeimages.com, gregor2802

Det behövs en ny strategi för Socialdemokraterna. Vi behöver skapa bra arbeten på alla nivåer åt alla. Vi måste hejda bensinpriset från att nå ständigt eskalerande höjder. Vi måste erbjuda alla bra socialförsäkringar och pensioner. Vi måste pris- och löneindexreglera socialförsäkringarna och pensionerna. Vi måste bygga bort bristen på bra, billiga och vackra hyresrätter. Bristen på hyresrätter är den största faktorn bakom de skenande privata lånen som i sin
tur ökar risken för finanskris.
Vi måste rulla tillbaks mycket av privatiseringarna som prioriterat vinst framför välfärd. Vi måste rädda miljön, folkhälsan och konkurrenskraften. Detta är Red Justices idéer om en ny strategi för Socialdemokraterna för valet 2022.

Att skapa bra, konkurrenskraftiga arbeten på alla nivåer åt alla

 • vi borde bygga ut offentlig sektor för att få ner arbetslösheten. många arbetslösa missnöjesröstar.
 • vi måste öka möjligheterna för alla att få det arbete som de är mest kompetenta för. Det är slöseri att överutbilda människor i onödan. Det är också ur individens perspektiv svårt för en människa att arbeta bra och skapa trivsel på arbetet om arbete är något som ligger emot hens kompetens
 • vi måste ha en ny strategi för Socialdemokraterna med arbetsmarknadsutbildningar på hel- och deltid. Deltidssjuka måste också får chans att göra sig kompetenta för dagens arbetsmarknad
 • vi måste ha arbetsmarknadsutbildningar för såväl högkvalificerade som enkla arbeten om vi ska få bort jobbmatchningsbristen
 • tempot och kraven på konstant produktivitet måste ner på arbetsplatserna. min erfarenhet är att folk har svårt för progressiva värderingar när de arbetar orimligt hårt. dessutom riskerar vi med alla hårda arbetena att bränna ut eller ge människor andra skador av arbetslivet vid för hårt arbete vilket minskar Sveriges produktivitet
 • vi måste göra så att de som inte är så högpresterande och/eller funktionsvarierade också får de arbeten de är kompetenta för. dagens samhälle är rätt rättvist mot alla som arbetar allra hårdast. Men är detta verkligen ett socialrealistiskt samhälle? mindre starka människor måste också kunna få nå sina mål. många missnöjesröstare är säkert såna som förlorat på livets karriär och kanske är de inte förtjänta av sin förlust?
 • för att funktionsvarierade ska få arbete måste lönebidraget vara attraktivt även för arbetsgivare med anställda med höga löner. Det behövs en ny strategi för Socialdemokraterna.
 • för att funktionsvarierade ska få arbete måste offentlig sektor föregå med gott exempel och låt den arbetssökande välja sysselsättningsgrad när de utlyser en tjänst
 • vi behöver ha subventionerade anställningar med bra villkor för att ge unga vuxna, långtidsarbetslösa, funktionsvarierade, invandrare men inte minst nyutbildade med en färsk gymnasieexamen, KY- eller universitetsexamen behövlig arbetslivserfarenhet

Bensinpriset får inte skjutai höjden

 • när bensinpriset stiger över 18 kronor pga alla skatter tror jag vi skrämmer bort många bilberoende högerut. vi får rädda klimatet med forskning på alternativa motorer och energikällor snarare än den drastiskt ökande bensinskatt dagens regering infört

Bra pensioner och pensionsålder vid 65 år

 • bra pension från 65 års ålder även för låginkomsttagare är en valvinnarfråga
 • det är onödigt att höja pensionsåldern så länge vi har arbetslösa i åldern 18-65. sedan tror jag bara att det är folk som haft väldigt bekväma yrken med hög lön som orkar arbeta efter 65 års ålder. låt folk få vila efter att de streta och kämpat mellan 18-65 års ålder. mycket forskning visar att vi blir effektivare hela tiden varför all arbetskraft inte behövs.
 • vi måste förbättra pensionssystemet för alla som varit låginkomsttagare eller ofrivilligt arbetslösa/sjuka

Minimera social oro och kriminalitet

Hur skapas rikedom och bostäder?

 • vi måste inse att pengar är bara papperslappar och digitala siffror och det är inte rikedom att spara på dem för att inte använda samhällets resurser på ett sätt som respekterar naturen, jämlikheten och människorna. Fattigdom är dels onödig underproduktion. Fattigdom är också att skada naturen, öka klyftorna och göra människorna sjuka av stress, oro eller fysiska arbetsskador. Läs mer på www.positivapengar.se
 • vi måste bygga fler billiga hyresrätter som är vackra, gärna klassiskt vackra, bristen på billiga hyresrätter hindrar folk att flytta till arbetena och ökar belåningen i samhället vilket ökar risken för nya finanskriser. Sådana hyresrätter kräver statliga byggsubventioner.
 • vi måste satsa mer på teknisk och läkemedelsutveckling för att hävda oss i den internationella konkurrensen, få fler kvalificerade arbeten och för att skapa lösningar som räddar miljön, klimatet och naturen
 • inför inte på något sätt marknadshyror. detta leder till sänkt folkhälsa, trångboddhet, minskad köpkraft, sämre studieresultat för arbetarbarn och hemlöshet
 • bra socialförsäkringar och bidrag stabiliserar köpkraften och sysselsättningsgraden på arbetsmarknaden i lågkonjunktur och ger sjuka ork att bli frisk och arbetssökande kraft och förutsättningar att söka arbete
 • för att klara oss i den internationella konkurrensen och för att respektera flyktingrätten, behöver vi flyktingar. men då behöver vi integrera dessa i arbete med bättre SFI med fler resurser och arbetsmarknadsutbildningar samt lärlingsanställningar med statliga subventioner för att ge flyktingarna nödvändig arbetslivserfarenhet.
 • vi behöver skära ner på arbetskraftsinvandring till allt som inte fack och arbetsgivare tillsammans bedömer vara bristyrken

Rulla tillbaks privatiseringarna

 • i vården leder privatisering ofta till att vinst prioriteras framför brukarnas behov som att bli friska särskilt om de är svårt sjuka, i äldreomsorg prioriteras vinst framför att ge god  äldre omsorg och i skolan prioriteras vinst framför en god och likvärdig/utjämnande utbildning särskilt för elever med störst behov
 • glädjebetygen i friskolorna och utarmningen av kommunala skolor hotar på sikt Sveriges kunskapsberoende internationella konkurrenskraft
 • förstatliga helst de kommunala skolorna så att alla skolor får lika förutsättningar över hela riket

Effektiva klimatlösningar

Det här inlägget postades i A-kassa, Antisociala reformer, Arbetarrörelsen, Arbete, Arbetslöshet, Arbetsmarknadsfrågor, Arbetsmiljö, Arbetsrätt, Arbetsskapande, Bank och finans, Bank- och finanskriser, Belåning, Bidrag, Bristyrken, Deltdsarbetslösa, Deltid, Den amerikanska drömmen, Det fria valet, Effektivitet, Ekologi, Ekonomi, Energi, Fattigdom, Fördelningspolitik, Forskning, Framsteg, Framtid, Funktionshinder, Hälsa, Handikappfrågor, Hemlöshet, Hyror, Investeringspolitik, Jämnlikhet och feminism, Jobbmöjligheter, Jorden, Kapitalism, Keynesianism, Klasskamp, Klassresa, Klimat, Konkurrens, Köpkraft, Korståget mot välfärden, Kunskap, Kunskapssamhället, Kvalitet, Lågkonjunktur, Lån, LAS, Lönebidragsanställningar, Lönefrågor, Lycka, Makt, Människan, Människan och värdet, Marknadshyror, Miljöpolitik, Miljöteknik, Möjligheter, Motivation, Myter, Nyliberalism, Offentlig sektor, Orättvisa, Pengaskapande, Pension och -sålder, Pensioner, Produktivitet, Rättvisa, Reformisterna, Renovräkning, Samhälle, Samhällsvision, Sjukersättning, Sjukpenning, Sjukskrivningar, Skatt, Socialdemokraterna, Socialförsäkringar, Solidaritet, Spekulation, Strategisk utveckling, Strejk och strejkrätt, Stress, Subventioner av hyresrätter, Svenska modellen, Sysselsättning, Teknik, Utanförskap, Utbildning, Utförsäkring, Utsatta yrken, Välfärd, Välfärden, Valstrategi, Vänster/höger. Bokmärk permalänken.

2 svar på Strategi för Socialdemokraterna att vinna valet 2022

 1. Jan Wiklund skriver:

  Juste krav. Men om det visar sig att S inte vill göra något av detta, utan fortfarande prioriterar att ”spara i ladorna” och ”betala av på statsskulden”? Och om det visar sig att fokuset på att vinna den välbärgade medelklassen fortfarande ligger kvar?

  Vad gör ni då?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.