Vad är ”FÖRNYELSE” och det ”MODERNA” med de nya Moderaterna?

Demokratin var vägen från klassamhället till rättvisa och jämlikhet.

Nu är förnyelsen och det moderna att återinföra klassamhället. Vi har sett en utveckling som förminskar nationen och människor. Klyftbildning gynnas.

Socialdarwinismen är kommen. Därför har vi fått en i det närmaste permanent hög arbetslöshet.

Socialdarwinismen går ut på att i efterhärmande av en föråldrad bild av naturens darwinism låta de starka slå ut de svaga för att de svaga ska bli starkare eller dö ut.  Ett sätt att göra detta är att ha ett ”skjortlager”, som Milton Friedman talade om,  av ”utvilad” arbetskraft i arbetslöshet som arbetsgivarna kan byta ut långsamma arbetare mot och/eller kväsa arbetstagares kritik till förbättring med. Arbetare skall veta att de är utbytbara

S-regeringar tog ned arbetslösheten till hälften 1994-2006. Nu är vi åter på samma nivåer. Kritiken här och i utlandet är att Sverige och EU har valt en felaktig väg.

Åtstramning ger tillväxt. Ja, så är det på 2000-talets galna logik. Hur kan detta accepteras, när vi ändå har kunskapen om 30-talets ”New Deal”???

Vart är vi på väg? I tiden mellan två århundraden verkade 90-talskrisen. Högerkrafterna säger att krisen berodde på att vi och Europa levde över våra tillgångar. Välfärden nedmonterades som krisåtgärd. Sant eller falskt?

Orsaken var en annan. En makroekonomi som rasar. Valutasystemet Bretton Woods kollapsar 1971. Internationell spekulation på valutor på dollar, pundet, kronan m.fl. Oljepriser stiger skyhögt för en valutakompensation.  Negativa handelsbalanser  i EU. Devalvering är en konsekvens till en ny balans mellan valutorna. Sverige hämtar sig.

Nu kommer det galna beslutet genom Riksbankens trojka 1985, Dennis, Åsbrink och Feldt, tre nyliberala pionjärer, att avreglera kreditmarknaden.  Vi fick bobubblan. Låneutvecklingen blev enorm, skuldsatte Sverige samt orsakade ett stort valutautflöde. Vi förblödde…

Varför? Riksbankschefen Bengt Dennis säger efteråt: ”Vi fick en ny finanspolitik”, när 500 000 blev arbetslösa och 100 000 företag ”kursade”.

Bildts och Dennis kronförsvar 1992, motsvarar ”det svenska EMU-kraset” till en nationalekonomisk förstörelse.

Det är onsdag den 16 september 1992. Riksbanksfullmäktige möts klockan sju på morgonen. Dagen innan har kronor för miljardbelopp flödat ut ur Sverige. Riksbanken har i ett misslyckat försök att hålla växelkursen stabil stödköpt kronor, nu är frågan hur kronförsvagningen ska stoppas. Vi höjer räntan till 75 procent, föreslår riksbankschefen Bengt Dennis.

En kraftig höjning från den tidigare räntan på 20 procent. Chefshandlare Kjell Nordin informer de sju handlarna i Riksbanken. Nu smäller det.  Räntan höjs till 500 %

Bomben är ett faktum. Bengt Dennis meddelar direkt finansminister Anne Wibble om beslutet. Hon säger till statssekreterare Olle Wästberg.

Det är lite kärvt just nu, säger hon, ett mycket typiskt uttryck för henne, enligt Olle Wästberg.

Dessa 94 dagar 1992 förändrar Sverige. Från 2006 gäller en ny väg trots en rådande högkonjunktur. 1994-2006 hade S-regeringar lagt grunden till en omfattande skuldsanering. Anders Borg fick ett dukat bord.

Men direkt gäller åtstramning och sociala systemets nedskärning av A-kassa och sjukförsäkningen.

90-talet blev en utpressningsmetod till strukturella förändringar och marknadsanpassade värderingar samt inte minst av en ny människosyn som kan  benämnas som ”marknadsmänniskan ” eller ”leverantörsmänniskan”. Duglighet i ditt produktionsvärde.

Jobblinjen kommer om det lönsamma. ”Jobb” tillhör en kategori av arbeten som underordnas ett system och regelverk, och vi har sett ”lean production” och trälarbeten komma.

”Arbete” heter ”work” på engelska, som betyder det skapande arbetet som hantverket, konstverket eller ”scientific work”

Statsminter Fredrik Reinfeldt säger 2011 till TT,

Moderaterna betonar en förnyelse och att utvecklas med samhällsförändringar och nu ser Socialdemokraterna ut att välja en partiledare (Juholt) som aggressivt talar emot idéer om förnyelse,

Idag säger Reinfeldt:

Därför tillsätter Moderaternas partistyrelse fem centrala arbetsgrupper med uppdrag att förnya och utveckla politiken inom ett antal prioriterade områden inför valet 2014,  DN mars 2012

1. ”Ansvar för ekonomin och full sysselsättning” ska stärka politiken för full sysselsättning, sunda offentliga finanser, företagande och entreprenörskap.

Fakta:

  1. Vi ser fortsatt satsningen på utförsäljning av företag och samhällsfunktioner i den offentliga sektorn. Serafen reades utan säkrad demokratisk process. Samma har gällt Bilprovning. 
  2. Landsbygden urlakas och fortsatt förtätning sker i storstadsområden
  3. Brist på långsiktiga strategier och investeringar i rad samhällsområden, infrastruktur och näringslivet som skulle skapa en realekonomisk utveckling och produktiva arbetsskapande projekt

2. ”Världens bästa skola” ska utveckla skol- och utbildningspolitiken, bland annat genom förslag på hur vi förbättrar skolans kvalitet och miljö och ökar lärarnas möjligheter till kompetensutveckling.

Fakta:

  1. Skolan är genom privatisering segregerad som skapar olika förutsättningar
  2. Årskullar vandrar ut på en trång arbetsmarknad där konkurrensen är stenhård. 
  3. Trång arbetsmarknad öka konkurrenstrycket i tävlan mot  varandra, sänker trösklar till rättfärdiga löner och villkor för de svagast grupperna
  4. Tillväxtverket  vill att långtidsarbetslösa ska bli egna företagare på marknaden dvs bli leverantörer. En metod att går runt anställningsregler. ”Bli egen företagare och hoppa från jobb till jobb.” EU talar om fria flöden av arbetskraft över gränserna
  5. Vi ser en ny och inhuman människosyn där arbetskraft liknar en köpvara. Vi ser den i bemanningsbolag och Fas3.
  6. Entreprenörskap ska gå som en röd tråd genom all utbildning, tack vare regeringens nationella strategi för att främja arbetet med entreprenörskap. Entreprenörskap ska integreras i undervisningen. Området är ytterst krävande och kräver lång erfarenhet. 
  7. Det är inte lätt att starta företag i Sverige, bankerna lånar inte ut hur som helst, de vill ha hängslen, livrem och höga räntor. Vilken roll har staten för att stötta ungdomarna, de ska tydligen ta risken själva?! 

3. ”Hälsosamma Sverige” ska ta ett helhetsgrepp kring hälsofrågor och utveckla en politik för ett friskare och hälsosammare Sverige.

Fakta:

  1. Den magra organisationen har fött ett långtgående systemtänkande där stress och förslitning råder. Stressjukdom kom på 80-talet. Det visar statistik. 
  2. Allt skulle bli magert, magra organisationer, företag, sjukhus, vård etc. För överlevnad gällde kostnadsjakt, jaga antal, människor, pengar och tid. En ständig ökad produktivitet i rationaliseringar, där allting bli en kostnad. Även det som är en investering. 
  3. Yrkesroller förkrymps från det kvalitativa och självständiga ansvaret till det regelstyrda jobbet
  4. Fackliga organ inflytande hämmas att påverka rätt arbetsmiljö och lönevilkor
  5. Kvinnor i vårdyrken kan drabbas av stressjukdomar eller tunga lyft och får det mycket svårt att få skadan bedömd som en arbetsskada i Försäkringskassan

4.  ”Bekämpa alla brott” ska förnya och förstärka Moderaternas politik för trygghet, både vad avser kraftfulla insatser mot kriminaliteten och mot dess orsaker.

Fakta:

  1. Polisens utredare uppmanas av sina chefer att inte lägga ner särskilt mycket tid på att lösa bostadsbrott. 
  2. I stället blir de tillsagda att satsa på enklare brott för att förbättra statistiken, avslöjar Kaliber i P1. 
  3. Stefan Holgersson vid Linköpings universitet bekräftar bilden som ges i Kaliber. Han har i sin forskning intervjuat utredare i samtliga 21 polismyndigheter runtom i landet.
  4. – Det är till och med förundersökningsledare som säger att ni ska inte engagera er i ärendena, ni ska inte bry er, inte tänka med hjärtat. Ni ska bara beta av det här och det är klart, det blir bara ett nummer i en stor hög, säger han till Kaliber.
  5. Vi fuskar med statistiken, säger Tomas Bergström som utreder inbrott i Hallsberg till Kaliber. 
  6. Stor del av polisarbetet är administrativt och vid datorer
  7. Få poliser patrullerar och åker istället bil

5. ”Föregångsland för klimat och hållbarhet” ska vidga vårt hållbarhetsperspektiv till fler politikområden och ta fram konkreta förslag för hur omställningen till ett mer hållbart samhälle kan påskyndas.

Fakta:

  1. Vi saknar en långsiktig handlingsplan och helhetsansvar
  2. Fredrik Reinfeldt säger på sista dagen för FN-toppmötet i Rio 2012 om hållbar utveckling 21 juni enligt Ekot.”Både Sverige och EU har under förhandlingarna drivit på för mer marknadslöningar på miljöproblemen och att privata företag ska få en större roll”.
  3. Men han  får kritik både från organisationer och representanter från utvecklingsländer
  4. Marknadsekonomi innehåller inga band att bedöma till planetens hållbarhet i skog, hav och klimat. 

Nyliberalismen är enträgen på privatisering och marknadsanpassning.

På den makroekonomisk nivå sker en rad förändringar till ett annat framtida samhälle. De globala företagens inflytande dominerar den nya marknadsekonomin. EU-pakten ämnar gynna det fria flödet av varor,  kapital och arbetskraft.

Kommer den fria marknaden försvinna? OS London 2012 ger tecken på detta. Det globala företagen fick OS:s marknadsrätt. De inhemska fria näringslivet fick brödsmulor. Se https://www.redjustice.net/?p=12829

Storföretagen köper upp de fria nationella företag. Alliansen öppnar upp för att privatisera samhällsfunktioner och tillgångar Ett marknadsstyrt samhälle med sin egen rätt och bort från folkets rösträtt och demokrati.

Ett paradigm- eller ett systemskifte pågår där marknadsrätten kommer före folkrätten. En väg till postdemokratin???

PS: Hör gärna Dina synpunkter om detta och om hur detta kan uppmärksammas hos politiker och medier. För eller senare kommer detta på allvar. Sprid gärna eller skriv här nedan i kommentarsfältet om tips.

Det här inlägget postades i 70-talskrisen, A-kassa, Ägande, Ägarskap, Anarkokapitalism, Antisociala reformer, Arbete, Arbetslöshet, Avhumanisering, Avregleringar, Bank och finans, Breton Woods, Demokrati, Det fria valet, Ekologi, EU, Framtid, Frihet, Globalisering, Jämnlikhet och feminism, Människan och värdet, Marknadspolitik, Miljöpolitik, Moderaternas politik, Nyliberalism, Paradigm, Postdemokrati, Rättvisa, Sjukvård, Slaveri, Solidaritet, Spekulation, Sveket mot Sverige, Tillväxt. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.