Vinstfri skola ger bättre skolresultat

Foto: Chance Agrella/freerangestock.com

Foto: Chance Agrella/freerangestock.com

Få kan ha undgått de senaste årens skoldebatt. Skolresultaten i Sverige har sjunkit drastiskt sedan början av 2000-talet. Skolan var dock fram till 1991 en statlig angelägenhet. Så hade vi också mycket goda resultat.  Efter kommunaliseringen öppnade riksdagen upp för privata vinster. Sverige är nu världsunikt om att tillåta oreglerade vinstuttag.

Kommunerna liksom friskolorna svär sig fria. Men alla tycks rörande överens om att resultaten måste förbättras. Ett batteri av åtgärder har föreslagits: alltifrån mobilförbud till ökad konkurrens med friskolor. Kommer de här åtgärderna att få avsedd effekt? Vårt svar är att det huvudsakliga problemet inte i första hand är ordningsfrågan. Ordningsproblemen har uppkommit på grund av en hårdare segregerad skola och ett allt mer ojämlikt samhälle. En skola som därtill konkurrerar med aktiebolag vilka plockar ut vinster från våra skattepengar. Det är där vi måste börja med att sätta in åtgärder. Skolverket skriver i rapporten ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola: kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer:

”Skolverket visar i sin rapport att ökade resultatskillnader under 1990-talet sammanfaller med förändringar i skolsystemets struktur och ökade socioekonomiska skillnader. Förändringarna kan kategoriseras i fyra strukturella kategorier; segregering, decentralisering, differentiering och individualisering.”

Företrädare för Kungliga Vetenskapsakademien skriver i DN:

”Gör om våra skolor så att de blir likvärda, utan den nuvarande marknadsbetingade (och ofta populistiskt präglade) profileringen i olika riktningar. Segregationen inom skolsystemet måste så långt det går motverkas. Möjligheten att bedriva skolverksamhet i vinstdrivande syfte bör elimineras.”

Låt staten åter bli huvudman för den svenska skolan och därmed öka likvärdigheten. Låt skattepengarna gå tillbaka till skolan och inte till vinster. Låt svenska elever och lärare få den skola de förtjänar: en trygg skola med goda villkor för alla som verkar i den.

PS. Socialdemokraten Carl Lindberg, bitr. statssekreterare i Utbildningsdepartementet 1994-2004, har skrivit en tänkvärd debattartikel om skolutvecklingen de senaste decennierna. Du hittar den här.

Det här inlägget postades i Ägande, Ägarskap, Allianspoltik, Allmänbildning och dess betydelse, Antisociala reformer, Avregleringar, Det fria valet, Friskolor, Kapitalism, Klassamhället, Klassresa, Konkurrens, Korståget mot välfärden, Kortsiktighet, Orättvisa, Privat sektor, Privatisering, Samhälle, Samhällsvision, Skola, Sociala strukturer, Utanförskap, Utbildning, Välfärd, Valfrihet, Vänster/höger, Vinst. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.