Bådar bra och dåligt med Magdalena (Magda)

Foto: Socialdemokraterna

Magdalena Andersson valdes till partiordförande under  partikongressen för S i Göteborg under första helgen i november 2021. Hennes tal fokuserade på välfärden (då med fokus på att skolan skulle avprivatiseras), den gröna omställningen och kampen mot brotten. Många tolkade hennes prioriteringar som att hon fokuserade mer på att bekämpa brott än på ekonomisk klassutjämnning. Det var oroande att inte bra arbeten åt alla hamnade som en av prioriteringarna.

Men partikongressen är tuff. Den tvingade igenom att pensionsavgiften skulle höjas för att pensionerna skulle stiga. Inte bara skolan skulle avprivatiseras utan även stora delar av vården skulle förbli offentlig.

Bidrag kontra arbete
Kritiken mot den nya fördelningspolitiken bygger på att Magdalena Andersson vill att man för att få ekonomiskt bistånd/socialbidrag måste ta ett arbete utan annan lön än socialbidraget och att man måste lära sig svenska. Redan nu vill de allra flesta invandrare lära sig svenska. Det kan bli kontraproduktivt att skuldbelägga invandrarna. För det andra är bidrag det man får om man inte lönearbetar tills man kan lönearbeta. Arbetar man ska man ha en riktig lön. Hur många arbeten orkar man söka om man ska arbeta för sitt socialbidrag?

Ekonomin i samhället växer mindre om fler arbetar för endast socialbidragets ekonomiska nivå. Många riskerar att först kunna få arbete när de går på ekonomiskt bistånd för annars blir de för dyra. Det lämpliga hade varit att bygga ut offentlig sektor för att skapa full sysselsättning.

Det beslutades även att en arbetsförmedling skall finnas i varje kommun.

Investeringar i klimat- och infrastruktur
Igår fattade partikongressen beslut att strategiskt viktig infrastruktur med stor klimatnytta ska kunna lånefinansieras. S ska se över det finanspolitiska ramverket tidigare. Investeringarna i samhället ska ökas kraftigt för att möjliggöra målet att klimatet inte ska bli mer än 1,5 grader varmare än innan industrialiseringen. Investeringar är viktiga inte bara för företagen eller upprustningen av järnvägen utan även för att skapa arbete åt alla.

Lånefinansiering tillåts till klimatnyttiga investeringar – en enorm förflyttning i den ekonomiska politiken som kommer möjliggöra fler klimatinvesteringar i närtid.

S ställer sig tydligt bakom att införa klimattullar (eller, en gränsjusteringsmekanism) på EU-nivå, också en reform med enorm potential att öka övriga världens omställning.

S ska driva på för att ett mål för konsumtionsbaserade utsläpp. Detta har länge varit en skamfläck i de svenska klimatmålen och det är hög tid att vi också inkluderar utsläppen från vår konsumtion i våra mål.

Investeringar ska följa klimatmålen.

I kongressens riktlinjer står att S motsätter sig marknadshyror och vill stärka hyresgästsförhandlingsmodellen.

Tydligt ställningstagande om att skogen också har en central roll i klimatomställningen som kolsänka – en viktig linje att dra inför partiets förhandlingar om skogspolitiken.

Bättre villkor i arbetslivet för många grupper
Det är ett mål för kongressen att fatta beslut om att 90 % av alla anställningar i välfärden skall vara fasta. Hoppas inte målet bara blir symboliskt.

S vill att den oreglerade arbetskraftsinvandringen skall stramas upp för att inte några arbeten skall utsättas för osund konkurrens.

Tryggheten och arbetsvillkoren skall bli bättre för kulturarbetare.

Arbetskläder och arbetsskor skall bekostas av arbetsgivaren för Kommunals grupper.

Heltid ska vara norm, men för att nå heltid som norm ska S verka för en arbetsmiljö som inte gör de anställda sjuka.

På äldreomsorgen kom ett stopp för minutscheman och delade turer.

Språkutbildningen ska förstärkas.

Mer offentligt i vården
1177 ska vara offentlig.

Sveriges offentligt drivna akutsjukhus inklusive universitetssjukhus ska skyddas mot privatisering/utförsäljning.

Förlossningsvården ska stärkas och nationella riktlinjer införas för mödravården.

Stopp för aggressiv reklam från vårdföretag.

Bygg ut grund- och specialistutbildningen i vården och ge fler möjlighet att specialisera sig med lön under utbildningen. Avsätt resurser till att genomföra förslag på förbättringar, direkt från vårdens anställda.

Karensavdraget ska utredas skyndsamt i syfte att riskerna för inkomstbortfall under sjukdom inte ska drabba olika yrkesgrupper orättvist.

Kongressen beslutade att det offentliga måste ta ansvar för distributionen av receptläkemedel. Ordning och reda också i apoteksväsendet alltså.

Skarpare skrivningar om psykiatri.

Många var engagerade i frågan om högkostnadsskydd i tandvården ungefär som i sjukvården. Där är förslagen hos redaktionsutskottet och vi har gott hopp om ett tydligt steg åt rätt håll.

Val av partifunktionärer
Tobias Baudin, tidigare ordförande för Kommunal, som stridit mot nedskärningarna på trygghet och välfärd som S gjort senaste åren, valdes till partisekreterare för S. Dock stöder Baudin inskränkningarna i LAS som S-MP regeringen medverkade till som del i Januariavtalet.

De stridbara göteborgs-S-profilerna Jonas Attenius och Mattias Jonsson valdes in i S nationella partistyrelse på söndagen.

Blandat
Politiken har fått ett tydligt besked om att hålla armlängds avstånd från konst och kultur.

Pensionsavsättningarna ska höjas men det blev nej på att inga pensionärer ska kunna hamna under fattigdomsgränsen.

 

Partiets sammanfattning av kongressens beslut.

 

 

Det här inlägget postades i Arbetarrörelsen, Arbete, Arbetslöshet, Arbetsskapande, Belåning, Blockskillnad, Brott och straff, Delade turer, Deltid, Fackligt, Fattigdom, Fördelningspolitik, Gängkriminalitet, Hyresgästföreningen, Hyresrätt, Hyror, Invandring, Investeringspolitik, Klimat, Magdalena Andersson, Marknadshyror, Miljöpolitik, Miljöteknik, Minutscheman, Nyliberalism, Offentlig upphandling, Omsorg, Pension och -sålder, Pensioner, Privata sjukförsäkringar, Privatisering, Psykisk ohälsa, Psykisk sjukdom, Reformisterna, S-ledare, Samhälle, Samhällsvision, Skatt, Skola, Stefan Löfven, Stefan Löfven, Sysselsättning, Tänder, Tandvård, Våld, Välfärd, Välfärden, Vänster/höger, Vinst. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.