Euron – den dementa idén. Tysklands plan om Europas framtid och det tyska imperiet.

En artikel i Telegraph har läckt ut om den tyska regeringens promemoria om EU:s framtid. En fullfjädrad ”politisk union” i Europa diskuteras på högsta nivå i den tyska regeringen.  

David Cameron i Storbritannien behöver inte genomföra en folkomröstning om EU: s fördragsänd-ringar. En plan finns redan förberedd. I Tyskland!

Ett PM från den tyska utrikesdepartementet, hävdar att EU:s ekonomiska stormakter bör ingripa vid en finansiell kollaps i Europa. Ett nytt EU-organ kommer då att ta över ekonomier i de belägrade euroländerna. Två huvudsteg är tänkt:

1. Skapa en ”stabilitetsunion”.
2. Vägen till den politiska unionen.

En plan till det ”nya” Europa håller på
att utarbetas i det tysta

Fyra av EU:s viktigaste makthavare planerar just nu en plan för Europa som kommer att leda till en omfattande fördjupning av EU-samarbetet. Enligt tyska tidingen Welt am Sonntag kommer de fyra

 • Europeiska rådets Herman Van Rompuy,
 • EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso
 •  eurogruppens chef Jean-Claude Juncker
 • ECB-ordföranden Mario Draghi – att arbeta fram ett dokument till det stora toppmötet i Bryssel i slutet av juni.

Planen omfattar 4 områden

  1. Strukturreformer gäller åtgärde för den inre marknaden som tjänstesektorn
  2. En bankunion med gemensam finansinspektion, insättningsgaranti och en europeisk bankräddningsfond
  3. En finansunion via införandet av euroobligationer och gemensamt ansvarstagande för varandras skulder, skriver Die Welt. Men hittills har Tyskland stoppat alla förslag som ens har nämnt euroobligationer – eller stabilitetsobligationer som Barroso numera kallar dem.
  4.  En skatteunion med en fullskalig politisk union.

Ett utkast till en färdplan ska utarbetas som sträcker sig över fem-tio år. EU-kommissionen presstalesperson förnekade på måndagen att en hemlig plan förbereds.

Att fördjupa den ekonomiska och monetära unionen har vi talat om länge samtidigt som vi har lagt fram förslag under tiden för att hantera krisen och stärka styrningen av EMU, sade talespersonen.

 

Euron krisen kommer att ge Tyskland imperiet,
det de alltid har drömt om

”The euro crisis will give Germany the empire it’s always dreamed of”, 
Peter Osborn, The Telegraph

Tyskland planerar att ta ledningen av denna europeisk superstat där utgifter och skatter planeras från Bryssel. 

Tyskland har kommit mycket nära att förverkliga Bismarcks dröm om ett ekonomiskt imperium som sträcker sig från Centraleuropa till östra Medelhavet.

Tyskland har haft en avgörande del i uppbyggandet av de obalanser inom eurozonen som är huvudorsaken till den rådande eurokrisen. Man kan se Tyskland som eurokrisens moder och vill nu iklädda sig rollen som ”räddaren”. Metoden är känd i sekler.

Milton  Milton Friedman  formulerade katastrofekonomins kaosteori till förändring.

”Endast en kris – verklig eller inbillad – kan åstadkomma verklig förändring”. 

Nationell suveränitet blir ett minne blott, när europeiska byråkrater tänker  driva allt.

Naturligtvis kommer aldrig detta att accepteras av Europas folk tills de känner den bittra smärtan av denna hotande ekonomiska kollaps. Valet mellan pest eller kolera. Grekland är i denna svåra sits.

Fondplanen som konverterar Europa

Detta tyska PM visar även på en plan att skapa en europeisk monetär fond med en överföring av suveräniteten från medlemsstaterna. Fonden kommer att ha befogenhet att ta över de sjuka euro-ländernas ekonomier.

”Debatten om vägen till en politisk union måste påbörjas så snart kursen mot en stabilitetsunion är kartlagd”, står det i detta 6 -sidiga dokument

”Frankrike och Tyskland förstår vikten av att stärka unionen mellan länderna i euroområdet med nya skatter och juridiska åtgärder för att  få folk att sluta att låna och spendera för mycket i framtiden” (medan inget nämns om bankernas svindlande affärer, den reaktionära ekonomiska eliten, skatteplundring eller bristen på nationell omfördelningen av skattemedel)

(vem har skuldsatt och lånat ut?)
(vem avreglerade bankerna och spred kriserna?)

De yttre gruppen av nationer

Storbritannien kommer då att förpassas till en ny yttre grupp av EU-medlemmar som inte är i den gemensamma valutan (inkl Sverige?).

David Cameron kommer nu att resa till Bryssel och Berlin för spända förhandlingar med Merkel mitt bland all oenighet mellan dessa ledarna hur man ska handskas med euroområdet.

Första steget. Pantsättning av suveräniteten.

EU-kommissionären Michel Barnier presenterade nästa steg 6/6 2012:

– Bankerna måste betala för bankerna. Vi vill bryta den länk som finns mellan bankkriser och de offentliga finanserna, det vill säga skattebetalarna. Nationella krisfonder ska byggas upp.

Enligt lagförslag ska EU:s banker sätta av pengar till krisfonder som på tio år ska ha byggts upp till över 600 miljarder kronor, enligt EU-kommissionens beräkningar. De här pengarna ska kunna användas vid framtida bankkriser.

Spelet inför galleriet är nesligt listig. Nationer i skuldkris får i framtiden pantasätta sin nationell suväränitet för att blir räddade. Åtstramningspolitiken har stängt utvecklingsvägar.  Nu uppträder ”EU-skapet” som ”räddar”. De skapar kris, åtstramning och erbjuder de ”räddningspaketet.”

Moderaten Gunnar Hökmark kommer att ansvara för EU-parlamentets hantering av lagförslaget, där han ser minskade risker för skattebetalarna som den viktigaste delen.

Det är ett sätt att också långsiktigt skärpa in att det är bankledningar, bankstyrelser och ägare till banker som måste se till att hantera sin verksamhet så att man inte kommer nära de risker som vi har sett, säger Gunnar Hökmark.

Dagens förslag innebär mer av gemensam övervakning och krishantering för banker i EU. Bland annat vill Michel Barnier från 2018 se ett europeiskt system med bankers ”borgen”, dvs  att de som har lånat ut pengar till banker kan tvingas att skriva av en stor del av sina fordringar på en storbank som står på randen till konkurs.

Vad får beslutet om fonder för konsekvenser?

Det är nästan omöjligt att överskatta betydelsen av detta beslut som EU: s ledare vill ansluta sig till. Genom att tillåta en enorm expansion i nationella krisfond som ska stötta EU: s perifera medlemmar (till stor del för att stoppa smittan sprider sig till Italien och Spanien) har euroområdet tagit det avgörande steget till att bli en finanspolitisk union.

Om uppgörelsen godkänns av de nationella parlamenten kommer, blir detta bli en ödestimma för Europa  och kommer att upphöra som självständiga nation. Kvar är  en spillra av nationalstater.

Vad kommer att gälla med en finansiell union?

 • Först kommer det att innebära ekonomiska förstörelsen av de flesta av de sydeuropeiska ländernaFaktum är att denna process redan långt framskriden. 
 • Perifera EMU-länder som Grekland och Portugal – och i allt större utsträckning Spanien och Italien – genomgår en process av tvingande avindustrialrisering.  
 • Denna process har vi sett även i Sverige sedan 90-talskrisen och Alliansens avrustningsprogam under 2000-tal
 • Deras ekonomiska suveräniteten  utplånas. De står inför en framtid som vasallstater, förminskade i sin nya roll åtnjuts de att bli europeiska kolonier i 2000-talet.
 • De kommer förvandlas till nya ”leverantörer” att erbjuda billig arbetskraft (trälar), råvaror, jordbruksprodukter och en färdig marknad för industrivaror och tjänster från de långt mer produktiva och effektiva nordeuropéer.
 • Deras politiska ledare kommer, liksom den olyckliga George Papandreou i Grekland,
  förlorar all politisk legitimitet, blir lokala företrädare för avlägsna krafter som tvingas genomföra ekonomiska program från andra håll i utbyte
 • Tyskland blir upptagen med att förvandlas till en av den mest dynamiska och produktiva ekonomierna i världen
 • Tyskland kommer nu mycket nära att förverkliga Bismarck dröm om ett ekonomiskt imperium som sträcker sig från Centraleuropa till östra Medelhavet. Det Europa som liknar kejsaren Karl den Stores rike på 800-talet
 • EU-projektets dementa idé  är  att rädda den gemensamma valutan istället för initiera en
  nationell inre disposition och inhemska uteckling med människor som orsakat och mål till utveckling. 2000-talet ”new deal” är total pantsättning av nationer.
 • Denna dementa idé gällde även kronförsvaret i Sverige 1991-1994 genom statsminister Carl Bild och riksbankschefen Bengt Dennis. En kniv i ryggen med 500 % ränta, 500 000 arbetslösa och 100 000 företag i konkurs.
 • Den sociala orskan och grundval i ekonomi och samhälle grusas i dessa blivande lydstater.
 • Konsekvensen är en återuppväckt centralstyrd reaktionär kapitalism. Den statskapitalism som gällde och  som bekämpades under 1900-talet, framträder i ny gestalt. Öststaterna blir nya Väststaterna. ”På västfronten inget nytt”, hette det.

Vad har Tyskland gjort under denna tid sedan 90-talet som de övriga länder inte gjorde?

Jo. de har investerat i utveckling. I spåren av eurokrisen flyr nu välutbildade unga spanjorer, portugiser, italienare och portugiser till Tyskland där exportföretagen skriker efter arbetskraft. Tyskland är krisens vinnare.

Vindkraftverk lär ge 700 000 arbeten. EU-flyktingar lär sig nu tyska och slussas in i nya jobb i Tyskland. Övriga Europa tappar sin bästa kompetens. Europakten hindrar inhemsk utveckling få fotfäste i svaga länder. Det ”Nytyska riket” byggs.

Våra politiker i övriga Europa har varit marionetter och har samtidigt spjärnat emot inhemsk utveckling och de har nedrustat i nyttighet.

”Varning för visioner!”

Denna EU-politiken har även gällt med Alliansen. Alla intelligens har gått ut på att sprida lögn, myter, avveckling och att mörklägga framtiden. Alla fokus har lags på debatt om skatt i stället för framtid och utveckling.

Den dolda tyska devalvering

Med euron fick Tyskland tillgång till en dold devalvering med belatande och svagare euroländer. EU:s inre marknad blev förvandlade Tysklands inre marknad. 42 % av tysk export går till EU-länder. Det är som det hela är skräddarsytt.

Den tyskfödde amerikanske professorn Jörg Bibow argumenterar i en färsk analys, “The Euro Debt Crisis and Germany´s Euro Trilemma” från Levy Economics Institute, väl för hur Tyskland genom sin relativt andra euroländer deflationistiska löneutveckling har skott sig på övriga länders inflation genom centralräntan låst ländernas finanspoltik.

Tyskland har således byggt sin framgång på att suga in extern efterfrågan, export, inte minst från sina eurokamrater.

Förbundskansler Angela Merkel med f.d. president Nicolas Sarkozy drev fram en krispolitik för åtstramningar, nedskärningar och privatiseringar inom krisländerna i eurozonen som gett en djupare väg ned i depressionen. Folken trodde att EU-projektet var ett fredsprojekt som skulle förhindra framtida krig. Istället kom ett nytt krig, ett ekonomiskt krig. Mot folken och nationers självständighet.

Allt blev till ett samarbete med skumraskets företrädare utifrån och inifrån. PIIGS-länder är mani-pulerade nationer för en väg till kris. och ofrihet. Folket fördes bakom ljuset.

EMU blev ett fatalt centralt styre. De blev skepp utan roder. De skuldbeläggs för slöseri Nationers självständighet vilar på egen valuta och ett fungerande skattesystem. Allt detta undergrävdes.

Med kris till förändring

Efter deras initiering av kaos kommer nu IMF-chefen i informationskriget och kallar sig världens problemlösare och de som räddar, som spritt världens åtstramning enligt IMF:s program och kuvelse.

IMF kan inte betraktas som en opartisk skiljedomare i världen utan har fungerat som en leksak för en reaktionär europeisk elit, av vilka den senaste verkställande direktör, Christine Lagard,  är den senaste manifestationen. IMF driver att den enda tänkbara frälsning för euroområdet är att införa en större finanspolitisk integration mellan medlemsstaterna.”, skriver Peter Osborn i Telegraph

”Det finns ingen ekonomi i världen, oavsett om det är låginkomstländer, framväxande marknader, medelinkomstländer eller super-avancerade ekonomier som kommer att vara immuna mot den kris som vi ser inte bara utspelas, utan eskalerar”, säger Christine Lagarde ett tal vid det amerikanska utrikesdepartementet i Washington.

”Det är inte en kris som kommer att lösas av en grupp av länder att vidta åtgärder. Det kommer att förhoppningsvis lösas av alla länder, alla regioner, alla kategorier av länder som faktiskt vidta åtgärder.

Skuld i dubbel mening för folken i ansvar och pengar. IMF-chefen Christine Lagarde, som sagt åt grekerna att det är dags att de betalar sina skatter, betalar själv ingen skatt, skriver The Independent. Politikernas tal till allmänheten har inte stämt med verkligheten. Den ekonomiska sociala dynamiken har slagits sönder i bristen på investering och att marknadsmekanismerna ska tillåtas styra över det nationella ödet.

Bakom EU finns IMF. Finanskrisen skapar nu EU-flyktingar bland Europas folk.

De tre arkitekterna för den europeiska katastrofen är Angela Merkel, Nicolas Sarkozy och Mario Monti. Mario gladdes i mars 2011 och ropade lättad:

Tack Grek-krisen!

Med Grekland och EU finns investmentbolaget Goldman Sachs. Mario Monti var en internationell rådgivare till Goldman Sachs från 2005 fram till sin nominering att leda den italienska regeringen. Detta avslöjas i Le Monde. 

Enligt banken var hans uppdrag att ge råd ”på europeiska företag och stora offentliga politiska initiativ över hela världen”. Som sådan var han en ”dörröppnare” med uppgift att försvara Goldman intresse i maktens korridorer i Europa. Andra ”Sachsare” är

 • Lucas Papademos, guvernör i den grekiska centralbanken 1994 till 2002.
 • Mario Draghi var  vice ordförande Goldman Sachs International för Europa mellan 2002 och 2005, som var med att dölja Greklands verkliga skuld

Två andra tunga medlemmar av Goldmans europeiska nätverk har också figurerat stort i euronkrisen:

 • Otmar Issing, tidigare ledamot i Bundesbank styrelse och chefsekonom för Europeiska centralbanken
 • Peter Sutherland, som formar Irlands nedskrärning av statsbudget 2010 , en administratör för Goldman Sachs International, som spelade  bakom kulisserna en roll i den irländska finanskraschen. Han är tidigare EU-kommusionär, f.d. styrelseordförande i BPGoldman Sachs har hårt kristiserasts för sin roll i finanskrisen av senaten i USA. De opererar även i Sverige med EQT och Wallenberg.

Fredrik Reinfeldt finns i Merkels krets och har fått mottaga Ludwig Erhards pris av Tysklands förbundskansler Angela Merkel förra året 2011.

Den kommande europeiska superstaten Tyskland planerar att klämma ner i halsen resten av Europa.

EU-historien är byggd på falska förespeglingar, beslut utanför demokratin, med maskerade fördrag, som fört folket bakom ljuset och genom att skapa problem, skuldsättning av Grekland i över 30 år  och skylla alla problem på välfärdsstaten och hävda att lösningen är en ohämmat fri marknad.  Vem är denna kvinna?

Hela sammansättningen av EU är så heterogent, att man verkligen undra över hur länder som Bulgarien, Rumänien nu snart Makedonien överhuvudtaget kvalificera sig till att blir medlem inom EU.   José Manuel Barosso som har suttit vid styret skall bort han är hel omöjlig att leda den organisation.

Undgå inte denna video, när den britiske ledamoten i Europaparlamentet (MEP) Nigel Farage golvar hela Europaparlamentet den 16 november 2011 och särskilt då Angela Merkel,  José Manuel Barroso, Mario Monti samt inte minst marionettpresidenten Herman Van Rompuy. 

”Vem är du? Jag har aldrig hört talas om dig, ingen i Europa har någonsin hört talas om dig”.

Min uppfattning om dig var tidigare att du är den tyste mördaren av den europeiska demokratin och de europeiska nationalstaterna. Men du är verklig högljudd av dig.

Vem gav dig rätten att resa till Italien och säga: This is not the time for election but the time for action?

Häppnadsväckande är att se EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso totalt oberörd bläddrande bland sina pappar, när 500 miljoner människors framtid står på spel. Ja det kan slå jorden runt.

Motsättningen hade anats när Obama vid inledningen av Camp David-mötet hälsade Tysklands förbundskansler Angela Merkel välkommen med orden:

Hur är läget?

Merkel reagerade ovanligt kyligt, med en axelryckning och snörp på munnen.

OK, ni har ju en del att tänka på, erkände Obama.

Vita huset försökte sedan måla upp en positiv bild, genom att bland annat understryka att USA ”verkligen förstår vilken stor ledarroll” Merkel har i Europa, och försäkra att tillväxtåtgärder och budgetsaneringar ska arbeta parallellt.

”Alla ledare här i dag har kommit överens om att tillväxt och sysselsättning måste vara vår högsta prioritet”, sade Obama vid avslutningen av lördagens möte enligt en rapport från Vita huset.

Det här inlägget postades i Angela Merkel, Christine Lagarde, Demokrati, EU, Finanskrisen, Fredrik Reinfeldt, IMF, Informationskriget, Krispolitik, Liberalism, Makt, Politisk union, Postdemokrati, Propagandans makt, Strategisk utveckling. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.