Vilka är blockalternativen år 2022?

pexels.com/Tim Gouw

Vilka är blockalternativen år 2022? Kanske kommer det tydligare valkampanjer, ju närmre valet vi hamnar. Men vad är valfrågorna bland de rödgröna och högern om man ser till de senaste årens politik? Lina Stenberg har för Dagens Arena har försökt uttyda detta genom att läsa riksdagsmotionerna. Jag har gjort egna tillägg särskilt om de rödgrönas politik.

Kommunals valkompassVälfärdsfrågorna har hamnat i skymundan. Klicka på denna länk eller bilden bredvid för att få göra fackförbundet Kommunals excellenta valkompass över var partierna står i de dolda välfärdsfrågorna.

När jag läser på märker jag att valet står mellan en ansvarsfull välfärd från de rödgröna kontra högeralternativen med tuffare villkor för de fattiga samt gräddfiler för de rika.

De rödgrönas frågor

Lina nämner inte mycket om vad de rödgröna vill men om man ser på de senaste årens politik kan man se vissa frågor.

Välfärden ska stärkas på utsatta områden men samtidigt bli mer inriktad mot att återföra brukarna i arbete.

Går det skall man reglera friskolor och kanske något inom vården.

Man har försökt åtgärda eller visat vilja att begrunda brister i A-F-betygssystemet som att inte sämsta provet skall sänka hela betyget eller att man kanske ska ta bort betyget underkänt i alla fall i högstadiet.S vill också särskilt minska glädjebetyg i friskolor och minska stöket i skolorna.

Vilka är blockalternativen år 2022?

Förstärkning för de mest utsatta

De rödgröna är redo att förbättra sjukpengen, sjukförsäkringen. a-kassan, pensionerna samt att mildra karensavdraget. Vänsterpartiet vill stärka sjukförsäkringen väldigt mycket på olika sätt. Läs om det här. Det pågår också en utredning under riksdagen om att löneindexreglera sjukersättningen.

Socialdemokraternas politik kan ni se i denna länk.

Grön industrialisering

Alla de rödgröna vill satsa på sitt sätt på en omställning till en grön industrialisering av Sverige. V är mest redo att luckra upp det finanspolitiska ramverket. Ramverket försöker motverka statliga underskott varför ramverket gör oss fattiga i onödan. V vill i leda med detta skapa 700 extra miljarder i en grön New deal/klimatbudget.

Hårdare tag mot arbetskraftsinvandring

Tyvärr har ministrar inom S talat om att minska flerbarnstillägget vilket kan slå mot den redan låga nativiteten i landet. V och MP vill ha lite högre flyktinginvandring än S men reglera arbetskraftsinvandring. MP är nog mest positiva till arbetskraftsinvandring men vill ändå reglera den. S har uttryckt sig kraftfullt och verkat för kraftiga förslag mot oreglerad arbetskraftsinvandring.  I varje fall vill S reglera särskilt arbetskraftsinvandring men också ha en mer restriktiv flyktingpolitik.

De rödgröna kommer åter vilja ha subventioner för att skapa bostäder som folk vill bo i.

Krafttag mot brotten

De rödgröna vill göra krafttag mot kriminaliteten med dels förebyggande åtgärder som en stark välfärd men särskilt S vill också ha skärpta straff och ökad polisiära insatser och befogenheter.

Mindre klimatskam

Vänsterpartiet under Nooshi Dagostar vill att individen ska känna mindre personlig skam särskilt för klimatets utveckling. Istället föreslår V effektiva, strukturella klimatsatsningar som nämnts ovan. Nooshi har också tvingat fram en sänkt bensinskatt.

V:s valmanifest 2022 finner du här.

Vilka är blockalternativen år 2022?

MP vill bl.a.:

 • Införa en tillräckligt ambitiös klimatlag på EU-nivå och lagstifta om en europeisk, bindande utsläppsbudget
 •  Satsa på tåg i tid i hela Sverige, fler nattåg till Europa, en europeisk tågunion för enklare tågresor i Europa och nya höghastighetståg
 • ha mer ekologisk och vegetarisk mat
 • MP tvingade ett tag istället på oss ständigt ökande bensinskattetillägg.
 • mer om MP:s politik

De blå blockets frågor

Vilka är blockalternativen år 2022?

Mindre invandring

SD vill ha ”nollinvandring, återvandring, utvisningar och med allt ansvar på den en gång invandrades axlar i att fixa sin egen integrering. Inga etableringsjobb, inga satsningar på att stötta nyanlända barn med språket, inga förebyggande insatser i landets förorter.” ”SD vill att flerbarnstillägget ska göras om till ett ”flerbarnsavdrag” för att inte gynna stora invandrarfamiljer.” (Stenberg, Lena https://www.dagensarena.se/essa/en-valvinst-hogern-gor-sverige-kallare-och-dummare/)

En hel del hårt för arbetslösa och sjuka från KD

KD vill inordna ””hembesök” för att komma åt ”bidragsberoende”. Egentligen handlar det om långtidsarbetslöshet och långvarig sjukdom och hur allt fler blivit utförsäkrade och som sista utpost hänvisas till försörjningsstöd. … Alliansens ”jobblinje” är numera… en linje som även kan användas för att ännu mer misskreditera invandrargrupper eller förorter.” (Stenberg, Lena https://www.dagensarena.se/essa/en-valvinst-hogern-gor-sverige-kallare-och-dummare/)

KD:s ledare Ebba Busch-Thor uttalade sig våren 2022 om att polisen bör i vissa fall ha ökad rätt att skjuta mot demonstranter. Hur seriös hon var i sitt uttalande är omdebatterat.

KD vill en del positivt som att förstatliga sjukvården och stärka lönebidragsanställningarna för funktionsnedsatta. De vill också satsa på nystartsjobb för långtidsarbetslösa. Samtidigt vill KD minska skatterna också för de rika. Hur då stärkt välfärd för utsatta grupper ska finansieras blir en gåta.

Ebba har nyligen sagt att KD inte ska ta regeringsmakten med hjälp av SD. Hur KD då ska kunna bidra till ett regeringsskifte blir frågan. Kanske tycker inte Ebba att SD som stödparti ändå betyder att en blå regering inte tar stöd av SD. Undras om SD med alla sina röster accepterar att ge makten till de blå utan att få inflytande?

Vilka är blockalternativen år 2022?

Öka klyftorna – Moderaterna

Moderaterna vill ”göra livet lättare för landets rika. Höja taket i RUT, utvidga tjänsterna så att mer ingår, införa privata sjukvårdsförsäkringar och ha fler privata vinstdrivande företag i välfärden. .. Och de andra då? Precis som hos KD finns en latmask-retorik som går ut på att göra det så svårt som möjligt för låginkomsttagare att göra annat än att jobba. Därför vill de införa ett bidragstak.” (Stenberg, Lena https://www.dagensarena.se/essa/en-valvinst-hogern-gor-sverige-kallare-och-dummare/) Moderaterna har ett ”förslag om att ändra i brottsbalken så att föräldrar får ett större ansvar för barn som begår brott. ” (Stenberg, Lena https://www.dagensarena.se/essa/en-valvinst-hogern-gor-sverige-kallare-och-dummare/)” ledande moderater vill att försörjningsstödet inte bara ska minska och endast ges vid en motprestation i form av arbete, utan delas ut i form av ” matcheckar”. ”(Stenberg, Lena https://www.dagensarena.se/essa/en-valvinst-hogern-gor-sverige-kallare-och-dummare/)

Ulf Kristersson som leder Moderaterna har uttalat sig positivt om SD.s invandringspolitik i år.

M vill införa ett krav på lägstalön för arbetskraftsinvandrare på 27 000 per månad. Frågan är om detta räcker för att rädda trygghet mot osund konkurrens på svenska arbetsplatser.

Moderaterna fokuserar bl.a. särskilt på minskade bidrag och sänkta skatter på sin hemsida. Detta tenderar att försämra arbetsvillkoren och löneutvecklingen. De vill också satsa på kärnkraft och hårdare straff. Samtidigt vill de att sänkta skatter ska leda till bättre välfärd och cancervård. Undras hur ekvationen går ihop?

Moderaterna har kommit med 52 förslag för att få ned brottsligheten. En tanke som nog många kan hålla med om är att mer idrott kan lugna ner oroliga elever. Två mer kontroversiella idéer är att polishundar ska kunna söka igenom skolor när eleverna är där och att sekretessen mellan socialtjänst och polis ska avvecklas delvis vilket skulle kräva en grundlagsändring. Läs mer här.

Svält ut utanförskapet

”från Centerpartiet i mitten till Sverigedemokraterna långt ut på högerkanten vill att sjukförsäkringen och arbetslöshetsstödet ska hållas låga.” (Stenberg, Lena https://www.dagensarena.se/essa/en-valvinst-hogern-gor-sverige-kallare-och-dummare/)

Hårdare regler för och sänkt sjukpeng, lägre a-kassa och nedskurna bidrag sänker löneutvecklingen. Hemliga partidokument från Alliansens tid visar att borgarna måste veta och tro på att detta är rätt.

Kvinnorna tar hand om barnen och männen blir avskedade

”En barnomsorgspeng skulle införas så att mammor kan vara hemma i många år och de vikta pappamånaderna skulle tas bort. Svensk arbetsmarknad skulle bli ännu mer otrygg, mer flexibel, på arbetstagarens bekostnad. Provanställningstiden skulle öka från sex till tolv månader, skyddsombuden skulle förmodligen ersättas av ”oberoende ombud” och fackets roll minska betydligt på enskilda arbetsplatser, men också i samhället.” (Stenberg, Lena https://www.dagensarena.se/essa/en-valvinst-hogern-gor-sverige-kallare-och-dummare/)

 

Höjda hyror åt avskedade arbetare

När de blå budgeterna fått genomslag har de tagit bort subventioner till byggande av billiga hyresrätter.

Centern och Liberalerna tvingade i senaste mandatperioden på de rödgröna att luckra upp arbetsrätten och verka för marknadshyror. De sänkte kraftigt skatteunderlaget för landet genom att få bort värnskatten. Centern ville luckra upp strandskyddet så att åtkomst till stränder skulle bli mer av ett monopol för de rika.

Centern

Centern har äntligen ett valmanifest än men när de sammanfattar sig på sin hemsida fokuserar de bl.a. på att fler arbeten ska skapas men inte i offentlig sektor utan av privat sektor. C vill inte höja skatten. Detta betyder att de stödjer åtstramningspolitiken som skapar arbetslöshet, stress och ökande klyftor enligt forskning. C är också för de privata valalternativen i vården och skolan. De vill satsa på klimatet, på att alla ska ha en viss mängd grönområden nära sin bostad och öppnar upp sig för tanken på grön teknik. De vill också ha jämställdhet och stor invandring. Samtidigt har C ofta varit för sänkningar av a-kassa och varit kraftigt för sänkta skatter vilket strider mot jämställdhet och en lyckad integration.

 

Liberalerna

Liberalernas politik är otydlig. Läs den här. De vill stärka företagandet på det offentligas och skatternas bekostnad. Det leder till samma problem som för C och övriga borgerliga partier med hur arbetstillfällena ska öka. De vill samtidigt höja lärarlönerna, ha en mer statlig skola men utan att ta bort friskolorna, satsa mer på poliser.  Liberalerna vill ha fler nystartsjobb trots att dessas effektivitet är ifrågasatt. Liberalerna vill ha återinförd utförsäkring av sjuka (de väljer ordet ”en bortre tidsgräns”) och en karensdag efter 15 dagars sjukdom. Liberalerna säger nej till

 • avdrag för A-kasseavgift 810
 • minskat antal karensdagar i a-kassan
 • utbyggda extratjänster
 • utbyggd arbetsmarknadsutbildning höjning av Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag

El

Många blå kommuner motverkar grön energi som vindkraft trots elbrist. Högern är kraftigt för kärnkraft trots de fruktansvärda riskerna vid explosioner/haverier och att man inte löst hur kärnavfallet ska förvaras i tusentals år.

 

 

Det här inlägget postades i A-kassa, Antisociala reformer, Arbete, Arbetslöshet, Arbetsmarknadsfrågor, Åtstramningspolitik, Belåning, Bensin- och diesel, Bidrag, Bilanvändande och -ägande, Blockskillnad, Bostäder, Bristyrken, Brott och straff, Ekologi, Ekonomi, Energi, Fackligt, Familjeliv, Fattigdom, Feminism, Fördelningspolitik, Friskolor, Hushållssysslor, Hyresrätt, Hyror, Invandring, Investeringspolitik, Jämlikhet, Kärnkraft, Klimat, Kontrollsamhället, Korståget mot välfärden, Liberalerna, Marknadshyror, Miljöpartiet, Miljöpolitik, Miljöteknik, Moderaternas politik, Motivation, Myter, Nyliberalism, Plikter, Polisen, Privata sjukförsäkringar, Psykisk ohälsa, Psykisk sjukdom, SD, Sjukersättning, Sjukpenning, Sjukskrivningar, Sjukvård, Skatt, Skola, Socialdemokraterna, Socialförsäkringar, Spara i ladorna, Subventioner av hyresrätter, Sverigedemokaterna, Utanförskap, Utbildning, Utförsäkring, Utsatta yrken, Valstrategi, Vänster/höger, Vänsterpartiet, Vätgas. Bokmärk permalänken.

2 svar på Vilka är blockalternativen år 2022?

 1. Jan Wiklund skriver:

  Allt är gott och väl – men inte heller en socialdemokratisk regering kommer att driva socialdemokratisk politik om det inte finns ett organiserat stöd för den i samhället, och folk som vill offra något för att få den genomförd.

  En regering kan bara skapa kompromisser mellan de krafter som finns i samhället. Om det bara är rentiärerna som driver på kommer även en socialdemokratisk regering att driva en rentiärvänlig politik.

 2. hubdi skriver:

  Det finns väl hur mycket välfärdsaktiva gräsrötter som helst även om media tystar ner dem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.